Colofon

Alphen.COM is een website en weblog over Alphen aan den Rijn. Wij zijn actief sinds 2002 en zijn daarmee de oudste actieve onafhankelijke website over Alphen aan den Rijn.
Alphen.COM is onafhankelijk van enig bedrijf, vereniging of politieke organisatie in Alphen aan den Rijn. Dat wil niet zeggen dat we niet onze voorkeur hebben.

Redactie

Eindredactie: Ivo van Ark.

Mail: webmaster@alphen.com.

Telefoonnummer: 06-13483317

Regelmatige medewerkers: Ria van Ark, Reinder Koornstra

Je kan zelf een bijdrage leveren aan Alphen.COM door je te registreren, en door
vervolgens links en nieuwsberichten te plaatsen.
Dank gaat uit naar een ieder die regelmatig of minder regelmatig een
bijdrage levert of heeft geleverd aan Alphen.COM.

Adverteren

Wilt u de werkzaamheden van Alphen.COM steunen ? Overweeg dan eens om ons
te sponsoren. Kijk op de advertentie pagina voor meer informatie.

Afwijzing van verantwoording

Hoewel de informatie op deze website met de nodige zorg is samengesteld
kan de juistheid, bruikbaarheid of volledigheid van deze informatie niet
gegarandeerd worden.

Alphen.COM wordt gerund op vrijwillige basis, in de vrije tijd. Dat betekent
dat er niet altijd direct tijd is om over onderwerpen te rapporteren, en dat er
soms zaken tussendoor komen die er voor zorgen dat Alphen.COM wat minder aandacht
krijgt. We doen echter wel ons best…

Privacy

Alphen.COM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Wij dragen
er zorg voor dat persoonlijke gegevens die u ons verschaft met zorg worden behandeld.
Alphen.COM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of beschikbaar stellen.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Copyright

Alle informatie op deze website is © Alphen.COM. Het is toegestaan
informatie van Alphen.COM te citeren, mits er sprake is van bronvermelding
met klikbare link naar de juiste pagina op Alphen.COM, en het niet om de
integrale overname van hele pagina’s gaat.

Webhosting

Wij beschikken over de infrastructuur om websites te hosten.
Verenigingen en belangenorganisaties die met of aan Alphen aan den Rijn verbonden
zijn kunnen gratis ruimte krijgen voor hosting. Stuur hiervoor een mail naar
webmaster@alphen.com voor meer
informatie.