Voetgangerszone stadshart Alphen aan den Rijn

Het stadshart van Alphen aan den Rijn is door de gemeente vanaf 19 oktober 2018  aangewezen als voetgangerszone.

Dat betekent dat het comfort voor het winkelend publiek en bewoners voorop staat. Fietsers zijn te gast in deze zone en gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. Zo blijft het centrum goed leefbaar en veilig. De bebording in het centrum is hierop aangepast.

Naast het weren van auto’s, worden ook snor- en bromfietsen grotendeels uit het centrum geweerd. Snorfietsen en bromfietsen zijn, net als de lijnbussen, alleen nog toegestaan op de hoofdroute door het stadshart (Castellumstraat, Pieter Doelmanstraat en Van Boetzelaerstraat). Deze wijziging verbetert de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. In de Van Manderloostraat is fietsen alleen toegestaan tussen 18.00 en 9.00 uur en op de koopavond na 21.00 uur. Op die manier wordt de leefbaarheid en veiligheid in het stadshart geoptimaliseerd.

In het stadshart is gedurende een beperkte tijd expeditieverkeer toegestaan. Buiten deze tijden zijn laad- en losvoorzieningen beschikbaar rondom het gehele gebied. Taxi’s worden niet toegelaten in het gebied. Rondom het gebied zijn voldoende voorzieningen aanwezig voor taxi’s om klanten te laten in- en uitstappen.

In de nieuwe situatie worden de zakpalen niet meer gebruikt, maar gaat de gemeente handhaven met ANPR camera’s. Met dit systeem wordt de kentekenplaat van passerende voertuigen gescand. Voertuigen die het gebied in rijden buiten de venstertijden en zonder ontheffing, worden met de camera vastgelegd. Zij ontvangen, na beoordeling van de beelden door een handhaver, een bekeuring. Met dit systeem zal ook op brom- en snorfietsen gehandhaafd worden. De pakkans is 100%.

Het verkeersbesluit is 19 oktober 2018 bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan worden ingediend binnen zes weken na publicatie.

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen