Begroting 2019 ter inzage

Begroting 2019 ter inzage

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: woensdag 17 oktober 2018

De kerkenraad van de Adventskerk heeft op maandag 15 oktober de voorlopige begroting van onze gemeente besproken. U treft de begroting 2019 op hoofdlijnen hieronder aan.

Als u de begroting vergelijkt met de meerjarenbegroting zoals die op de afgelopen gemeenteavond heeft kunnen zien, dan zijn er een aantal verschillen zichtbaar, met name op het vlak van onderhoud. In totaal begroten we voor 2019 nu 70 duizend euro voor lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen. Naast zaken als energie en verzekeringen zit daar ook onderhoud in. Enerzijds is dit het reguliere onderhoud, waar we op basis van de meerjarenonderhoudsbegroting 20 duizend euro per jaar voor reserveren, maar er zitten in 2019 ook een andere post in, namelijk onderhoud van de pastorieën. We hopen in 2019 nieuwe bewoners te mogen verwelkomen in de pastorieën, en voor die tijd willen we graag enkele nodige aanpassingen doen.

De planning zoals u die op de gemeenteavond gezien heeft was om in het komend jaar groot onderhoud uit te laten voeren aan het orgel. Dit onderhoud is nodig, maar het zal gezien de beschikbaarheid van de experts helaas niet mogelijk zijn om dit voor de zomervakantie in 2019 uit te voeren. In de periode na de zomervakantie is het orgel nodig voor uitvoeringen en concerten, het kan niet in het najaar/winterseizoen enkele maanden buiten gebruik zijn. Als kerkenraad gaan we nu inzetten op groot onderhoud in 2020. Dit geeft ons ook wat ruimte om op zoek te gaan naar extra fondsen om (een deel van) dit onderhoud te bekostigen, want dit zal te zijner tijd wel een forse uitgave zijn.

De begroting 2019 ziet er nu als volgt uit (alle bedragen x 1000):

Baten Begroting 2019 Begroting 2018 Jaarrekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken 19 25 11
Rente 1 3 1
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 0 0 0
Bijdragen levend geld 226 234 241
Subsidies en bijdragen 20 20 26
Totaal baten

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen