Woonwagenwoningen aan de Amerikalaan

Op de locatie Amerikalaan in Alphen aan den Rijn kunnen zes woonwagenwoningen (woonwagens in steen, waarbij recht wordt gedaan aan de woonwijze van woonwagenbewoners) worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie aan de Marokkostraat.

Aan de Amerikalaan ligt tussen de wijk Kerk en Zanen en de N11 een strook grond, naast de sportvelden. Dit stuk grond is in gebruik geweest als gronddepot tijdens de bouw van de wijk. Aan de oostkant is een paar jaar geleden een aantal sportverenigingen gevestigd. Op het resterende deel bevindt zich de parkeerplaats voor de sportvoorzieningen. De enige verdere invulling op dit moment is een gebouw van de schietvereniging.

Het college wil het merendeel van het terrein uitgeven binnen de huidige bestemming sport en maatschappelijk. Voor één deel wordt een uitzondering gemaakt. Op de locatie Amerikalaan kunnen zes (woonwagen)woningen worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie Marokkostraat. Reden hiervoor is dat de woonwagenlocatie Marokkostraat kampt met problemen op het gebied van wateroverlast en leefbaarheid. Ingrepen in de bestaande locatie zijn technisch ingewikkeld en duur. Meerdere oplossingen zijn onderzocht. Uiteindelijk bleek het gebied aan de Amerikalaan de meest haalbare en gewenst optie. Daar zijn drie varianten onderzocht. De locatie aan het Weteringpad blijkt het meest geschikt. Om dit mogelijke te maken moet de bestemming van dit deel worden gewijzigd naar ‘wonen’. Hiervoor wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen