Woonwagenwoningen aan de Amerikalaan

Op de locatie Amerikalaan in Alphen aan den Rijn kunnen zes woonwagenwoningen (woonwagens in steen, waarbij recht wordt gedaan aan de woonwijze van woonwagenbewoners) worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie aan de Marokkostraat.

Aan de Amerikalaan ligt tussen de wijk Kerk en Zanen en de N11 een strook grond, naast de sportvelden. Dit stuk grond is in gebruik geweest als gronddepot tijdens de bouw van de wijk. Aan de oostkant is een paar jaar geleden een aantal sportverenigingen gevestigd. Op het resterende deel bevindt zich de parkeerplaats voor de sportvoorzieningen. De enige verdere invulling op dit moment is een gebouw van de schietvereniging.

Het college wil het merendeel van het terrein uitgeven binnen de huidige bestemming sport en maatschappelijk. Voor één deel wordt een uitzondering gemaakt. Op de locatie Amerikalaan kunnen zes (woonwagen)woningen worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie Marokkostraat. Reden hiervoor is dat de woonwagenlocatie Marokkostraat kampt met problemen op het gebied van wateroverlast en leefbaarheid. Ingrepen in de bestaande locatie zijn technisch ingewikkeld en duur. Meerdere oplossingen zijn onderzocht. Uiteindelijk bleek het gebied aan de Amerikalaan de meest haalbare en gewenst optie. Daar zijn drie varianten onderzocht. De locatie aan het Weteringpad blijkt het meest geschikt. Om dit mogelijke te maken moet de bestemming van dit deel worden gewijzigd naar ‘wonen’. Hiervoor wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Recent nieuws

Weekendverslag 22.10.2018 17:06 Politie Alphen aan den Rijn

Actie Schoenmaathes – laatste keer 22.10.2018 16:56 Adventskerk | Nieuws

Wijkagent Coen van Stralen van Politie Alphen aan den Rijn is vindingrijk en zoekt proactief contact in de buurt: “Ik benader iedere persoon of organisatie waarvan ik vind, dat deze een steentje kan 22.10.2018 16:27 Politie Alphen aan den Rijn

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start 22.10.2018 16:27 Gemeente Alphen

Voetgangerszone stadshart Alphen aan den Rijn 22.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Zegt u het maar 22.10.2018 15:26 Gemeente Alphen

Wijkagenten spreekuur 22.10.2018 12:58 Politie Alphen aan den Rijn

Maandag 29 oktober 2018: Koffieochtend Sionskerk! 22.10.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Denk tijdens een ontbijt mee over het inkoopbeleid 22.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Meld u aan voor de Dag van de Mantelzorg 22.10.2018 11:06 Gemeente Alphen

Uitgebreid verzekerd tegen een lage premie 22.10.2018 09:06 Gemeente Alphen

Zondag 28 oktober 2018 21.10.2018 10:06 Sionskerk Alphen

Beroepingswerk en profielschets 20.10.2018 16:26 Adventskerk | Nieuws

Rijnvicus en Hallmark sluiten miljoenencontract 19.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Back in Line is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie van der Meij en Bruisend Brein in Alphen aan den Rijn 18.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

ANWB automaatje gestart 18.10.2018 14:06 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger 18.10.2018 12:26 Gemeente Alphen

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol 18.10.2018 11:27 Gemeente Alphen

Is uw fietsverlichting in orde? 18.10.2018 09:41 Gemeente Alphen

Begroting 2019 ter inzage 17.10.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws


Toekomstige evenementen