D66 stelt schriftelijke vragen over berichtgeving jeugdzorg

zondag 3 juni 2018

‘Verdeling jeugdhulpgeld fout’, ‘belang kind staat niet altijd voorop in de jeugdzorg’ en ‘veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie’. Het zijn drie koppen in diverse media die de afgelopen maanden voorbij zijn gekomen. De fractie heeft over deze berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om een aantal zaken verduidelijkt te krijgen.

Verdeling jeugdhulpgeld fout

Het Leidsch Dagblad publiceerde op 23 mei 2018 het artikel ‘verdeling jeugdhulp geld fout’. In dit artikel staat dat uit onderzoek van Holland Rijnland blijkt dat gemeentes in deze regio – waaronder Alphen aan den Rijn – de afgelopen jaren structureel te weinig geld heeft ontvangen vanuit de Rijksoverheid. In het artikel wordt tevens gesteld dat voor 2018 een groter tekort verwacht wordt dan de in 2017 bijgelegde tien miljoen euro. De fractie van D66 is benieuwd naar de mogelijke consequenties voor de begroting van de gemeente Alphen aan den Rijn? Is het college voornemens is het te weinig ontvangen geld alsnog te krijgen.

Knelpunten onderwijs aan zorgleerlingen

In een artikel van de NOS van zondag 27 mei met de titel ‘veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie’ wordt gesteld dat veel scholen last hebben van de hoge administratieve druk voor leerkrachten en schoolleiders. Het artikel rept tevens over nieuwe cijfers van het ministerie van OCW dat er nog steeds 4000 kinderen in Nederland thuiszitten. De fractie van D66 wil graag weten hoeveel dat er in Alphen zijn? Welke mogelijkheden het college heeft om de administratieve druk van leerkrachten te verminderen?

D66 heeft tijdens de campagne gepleit voor het organiseren van de jeugdzorg binnen of dichtbij de school. D66 ziet kansen om de momenteel gestarte zorg op de Alphense scholen door GO voor jeugd te intensiveren. Zo kan het aantal thuiszitters worden verminderd.

Lees de gestelde schriftelijke vragen.

Art. 40 vragen D66 Alphen aan den Rijn_jeugdzorg

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen