Benoeming Erfgoedcommissie

De voorzitter en de leden van de Erfgoedcommissie zijn door het college herbenoemd voor de raadsperiode 2018-2022.

Vanwege uitbreiding van het takenpakket, is de commissie aangevuld met twee nieuwe leden. Zij hebben in het bijzonder deskundigheid op de gebieden immaterieel erfgoed en erfgoededucatie, -beleving en –toerisme.

De Erfgoedcommissie is in mei 2017 ingesteld, om zorg te dragen voor het behoud van erfgoed in onze gemeente. Zowel vanuit esthetisch oogpunt, als vanwege de bijdrage die het levert aan het gevoel van identiteit en verbinding, speelt erfgoed een fundamentele rol in onze leefomgeving. Bovendien heeft het een toeristische aantrekkingskracht en economische waarde. De Erfgoedcommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over erfgoed in onze gemeente. Omdat de zittingsduur van de voorzitter en de leden aan een collegeperiode is gebonden, was een nieuwe benoeming nodig.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.