Ipse de Bruggen en Shezaf Kinderopvang starten opvang voor kinderen met een lastige start.

Shezaf_DeKleurentuin-beeld01

Om kinderen met een achterblijvende ontwikkeling een plek te kunnen geven binnen de reguliere opvang en zorg, gaan Shezaf Kinderopvang en Ipse de Bruggen samenwerken. Vanaf 14 mei 2018 start een zogenaamde ‘opvangbehandelgroep’ voor kinderen van 1 t/m 5 jaar. Deze groep – De Kleurentuin – huist in een ruimte van Shezaf op locatie De Prinsenark aan de Prins Hendrikstraat 132 in Alphen aan den Rijn. De Kleurentuin is er voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvraag op gebieden als taal en spraak, motoriek, moeilijk te begrijpen gedrag of andere ontwikkelingsproblematiek. Op deze nieuwe opvangbehandelgroep zijn minimaal twee medewerkers aanwezig: een medewerker van Ipse de Bruggen en een medewerker van Shezaf Kinderopvang. De groep biedt op maandag, woensdag en vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur ruimte aan maximaal 12 kinderen.

Suzanne Braat, directeur van Shezaf Kinderopvang, vertelt dat deze samenwerking uniek is in Alphen aan den Rijn en omstreken. “We bieden in een alledaagse omgeving nieuwe kansen voor kinderen met een lastige start. Waarbij het ook mogelijk is om opvang in De Kleurentuin te combineren met opvang op een andere groep binnen Shezaf.”

Aan de hand van het ‘Ik-Volg-Je’ systeem wordt de ontwikkeling van elk kind bekeken én gericht gestimuleerd. Elk kind krijgt een behandelplan met doelstellingen die viermaal per jaar worden geëvalueerd. Daarnaast biedt De Kleurentuin gelegenheid voor observatie en diagnostiek.

Dagprogramma

In de ochtend komen therapeuten van Ipse de Bruggen langs voor groepsbehandelingen en advies. De middag staat in het teken van het VVE-aanbod (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) dat Shezaf aanbiedt als voorbereiding op het basisonderwijs.
Op bepaalde momenten – tijdens het buitenspelen of activiteiten in kleine groepen – spelen kinderen uit de reguliere groepen samen met die van De Kleurentuin. En, voor kinderen die dat nodig hebben, is er de mogelijkheid om in de middag te slapen.

Sponsoring

Shezaf is nog op zoek naar bedrijven die dit initiatief via sponsoring willen ondersteunen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Suzanne Braat (directeur): 0172 234 254 of sbraat@shezaf.nl

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.