Voorlopige uitslag Referendum Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De voorlopige uitslag van het Referendum Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Donderdag 29 maart is de definitieve uitslag bekend.

De referendumvraag luidde: “Bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?”.

Voor: 23.231 stemmen

Tegen: 20.635 stemmen

De processen-verbaal van de stembureaus liggen tot 29 maart ter inzage bij de informatiebalie in gemeentehuis.

Donderdag 29 maart is de definitieve uitslag bekend.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.