Vervanging Steekterbrug stap dichterbij

De Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt vervangen door een nieuwe brug die breder, stiller en veiliger is. Op 19 maart tekenden gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Kees van Velzen een samenwerkingsovereenkomst.

Alle procedurele, inhoudelijke en financiële afspraken tussen provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn zijn vastgelegd in deze overeenkomst. Over twee jaar starten de werkzaamheden aan de brug.  

Floor Vermeulen spreekt waardering over de bijdrage van de gemeente. “Dit is letterlijk en figuurlijk samen een brug bouwen. De Steekterbrug, waar nu per dag 36.400 voertuigen passeren, is een belangrijke onderdeel van de drukke N207. Straks zal het verkeer veel vlotter en veiliger doorstromen. En dat is goed voor de inwoners en bedrijven in Alphen aan den Rijn én de regio.”

De brug wordt stiller, veiliger en breder. Daarnaast zal de nieuwe brug de aanleg van een toekomstige gemeentelijke centrumring mogelijk maken. Wethouder Kees van Velzen is tevreden over de samenwerking. “Dankzij een financiële bijdrage van onze gemeente wordt de brug verbreed aangelegd. Dit biedt ons de mogelijkheid op termijn een binnenring aan te leggen, zodat het Alphense verkeer sneller via de Hefbrug richting Oranje Nassausingel kan rijden en omgekeerd.” 

In de samenwerking met Alphen aan den Rijn is de provincie verantwoordelijk voor onder andere de realisatie, aankoop van gronden en beheer en onderhoud van de toekomstige brug. De gemeente zorgt voor onder andere een zorgvuldige doorloop van de wettelijke procedures (zoals bestemmingsplannen), het beschikbaar stellen van gemeentelijke  gronden en tijdige verkeersbesluiten. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud rondom de nieuwe brug.

De komende periode wordt de benodigde grond aankocht, het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, de vormgeving van de brug uitgewerkt en de contractering van de aannemer voorbereid.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.