Trofee voor klas Topmavo op Dag van de Leerplicht

Als gevolg van een val van een paard werd de eerste leerplichtwet in 1900 aangenomen. Doordat één van de tegenstanders kort voor de stemming van zijn paard viel en daardoor verstek moest laten gaan, kregen de voorstanders met 50 tegen 49 stemmen gelijk.

Op Dag van de Leerplicht staan we nu, 118 jaar later, nog steeds stil bij het recht op onderwijs.

Op de vestiging Topmavo van de CSG Groene Hart werd de Dag van de Leerplicht extra goed gevierd. Klas 1H had het afgelopen jaar het minste verzuim van de school en kreeg daarom van wethouder De Jager een wisseltrofee. De wethouder vertelde de brugklassers over het belang van (het recht op) onderwijs. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door hier tijdens Dag van de Leerplicht aandacht voor te vragen, moet schooluitval afnemen. Het bezoek eindigde met het spelen van de Leerplichtquiz, waar de scholieren konden laten zien hoeveel ze wisten over leerplicht.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.