Tijdelijke Natuur nu nóg makkelijker te realiseren

De nieuwe gedragscode Tijdelijke Natuur maakt het nog makkelijker om natuur te realiseren op braakliggende terreinen. De gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Zuid-Holland die de intentie uitspreekt om met deze gedragscode aan de slag te gaan.

Op 7 maart heeft wethouder Kees van Velzen daarom in het bijzijn van de Provincie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Tijdelijke Natuur, Zuid-Hollands Landschap en IVN afdeling Alphen aan den Rijn symbolisch een insectenhotel geplaatst om daarmee aan te geven dat zij een terrein van ruim 0,5 hectare in de Gnephoek willen gaan aanmelden als pilot voor Tijdelijke Natuur.

Tijdelijke Natuur is natuur die ontstaat op braakliggende terreinen die op termijn bebouwd zullen gaan worden. Op die terreinen worden vaak maatregelen genomen om te voorkomen dat verschillende plant- en diersoorten zich hier vestigen omdat beschermde soorten voor vertraging van bouwontwikkelingen kunnen zorgen. Wanneer een terrein Tijdelijke Natuur wordt, wordt vooraf toestemming gegeven voor het onder voorwaarden verwijderen van beschermde soorten bij de bouw, maar dan moet wel de natuur ten minste een jaar haar gang kunnen gaan op dit terrein. Dit levert winst op voor de natuur, maar ook voor omwonenden doordat de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt.

Het was al een aantal jaar mogelijk om Tijdelijke Natuur te realiseren op terreinen door middel van het aanvragen van een ontheffing. Het aanvragen van een ontheffing kost echter een hoop tijd en brengt ook kosten voor leges met zich mee. Daarom treedt er op 7 maart 2018 een gedragscode in werking om de realisatie van Tijdelijke Natuur nog makkelijker te maken. Het aanvragen van een ontheffing is dan niet meer nodig en een terreineigenaar hoeft een terrein alleen nog maar aan te melden om dit onder de gedragscode te laten vallen. In de gedragscode staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen profiteren van de voordelen die Tijdelijke Natuur biedt.

Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Zuid-Holland die aangeeft gebruik te willen gaan maken van de gedragscode Tijdelijke Natuur. Het terrein in de Gnephoek biedt hier als pilot een mooie gelegenheid voor. Dit terrein zal uiteindelijk bedrijventerrein gaan worden, maar tot die tijd mag de natuur er haar gang gaan. Met het plaatsen van een insectenhotel spreekt de gemeente op symbolische wijze de intentie uit om dit terrein aan te gaan melden voor de gedragscode Tijdelijke Natuur.

In Zuid-Holland is er meer dan 4.500 hectare aan terrein dat in aanmerking zou komen voor Tijdelijke Natuur. Hiermee kan grote winst geboekt worden voor biodiversiteit, maar ook voor omwonenden die meer kunnen genieten van natuur in hun directe leefomgeving. De Stichting Tijdelijke Natuur, de Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland werken daarom samen om terreineigenaren te stimuleren om Tijdelijke Natuur op hun grond te realiseren. Voor terreineigenaren levert dit grote voordelen op doordat het beheer van de terreinen daarmee minder intensief en dus goedkoper wordt en zij niet voor vervelende verrassingen komen te staan wanneer beschermde soorten zich op het terrein vestigen en bouwactiviteiten kunnen vertragen.

Recent nieuws

Wijkagenten spreekuur 22.10.2018 12:58 Politie Alphen aan den Rijn

Maandag 29 oktober 2018: Koffieochtend Sionskerk! 22.10.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Denk tijdens een ontbijt mee over het inkoopbeleid 22.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Meld u aan voor de Dag van de Mantelzorg 22.10.2018 11:06 Gemeente Alphen

Uitgebreid verzekerd tegen een lage premie 22.10.2018 09:06 Gemeente Alphen

Zondag 28 oktober 2018 21.10.2018 10:06 Sionskerk Alphen

Beroepingswerk en profielschets 20.10.2018 16:26 Adventskerk | Nieuws

Rijnvicus en Hallmark sluiten miljoenencontract 19.10.2018 11:26 Gemeente Alphen

Back in Line is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie van der Meij en Bruisend Brein in Alphen aan den Rijn 18.10.2018 14:56 Politie Alphen aan den Rijn

ANWB automaatje gestart 18.10.2018 14:06 Gemeente Alphen

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger 18.10.2018 12:26 Gemeente Alphen

Uw mening over de ontwikkeling van Schiphol 18.10.2018 11:27 Gemeente Alphen

Is uw fietsverlichting in orde? 18.10.2018 09:41 Gemeente Alphen

Begroting 2019 ter inzage 17.10.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws

Naast #twitter en natuurlijk onze facebook pagina kunt u ons vanaf vandaag ook op #instagram vinden op #Pol_alphen 17.10.2018 19:56 Politie Alphen aan den Rijn

Wat doet een wijkagent eigenlijk 17.10.2018 13:26 Politie Alphen aan den Rijn

Kick-off gezondheidsaanpak: Wijzer in de Wijk 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Stelt u uw huis open? Duurzame Huizenroute op 3 en 10 november 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Uitbreiding dienstverlening begraafplaatsen 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen

Pilot gaat inwoners met schulden sneller helpen 17.10.2018 12:42 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen