Onderhoud natuur- en landschapselementen door IVN

Bezoekerscentrum Veenweide en de gemeente hebben een contract ondertekend voor het onderhoud van een groot aantal kleinschalige elementen met bijzondere natuur- en/of cultuurwaarden.

Het IVN (Instituut voor Natuureducatie) voert de werkzaamheden uit. Het gaat om bijvoorbeeld om Natuureiland Pampus bij het Scala College aan de President Kennedylaan en de Paddenpoel in Kerk en Zanen. In totaal wordt op deze manier 8,5 ha onderhouden.

De gemeente kan deze landschapselementen over het algemeen minder goed onderhouden omdat het te kleinschalig is Het IVN heeft met haar vrijwilligers de kennis en kunde in huis om deze locaties te onderhouden en te verbeteren.

De gemeente betaalt het IVN een marktconforme prijs voor het beheer.

 

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.