Bestemmingsplan Alphen Stad voor vaststelling naar de gemeenteraad

Het college besloot om het bestemmingsplan Alphen Stad voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
 

Dit bestemmingsplan voegt circa 40 ruimtelijke plannen binnen de stad samen en vormt straks het planologisch kader voor de hele stad.

Tijdens de totstandkoming van het bestemmingsplan is actief gecommuniceerd, dat wordt straks bij de landelijke Omgevingswet ook steeds meer verwacht. In juni en juli 2017 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. De gemeente heeft op een actieve wijze input gevraagd voor het bestemmingsplan. Via gespreksavonden met de raad kregen indieners de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten en het gesprek met de raad hierover te voeren. De gemeente heeft ook verschillende bijeenkomsten op locaties georganiseerd over dit nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is het concept bestemmingsplan al in een vroeg stadium gedeeld met de raad.

Het bestemmingsplan Alphen Stad slaat een brug tussen de ‘traditionele’ bestemmingsplannen die alles tot in detail regelen en de aankomende Omgevingswet die meer loslaat. Met de vaststelling van een bestemmingsplan van een dergelijke omvang, wordt het straks eenvoudiger om een omgevingsplan op te stellen. Een omgevingsplan is straks nodig volgens de Omgevingswet. Deze bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudiger’ maken.

 

 

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.