Meer geld voor erfgoed

De raad heeft een Erfgoedfonds ingesteld met een eerste bijdrage van € 100.000 voor het behoud van erfgoed binnen de gemeente. Tevens is een subsidieverordening vastgesteld aan de hand waarvan een beroep op een bijdrage uit dit fonds kan worden gedaan. De raad heeft een motie van GroenLinks, Nieuw Elan en CDA aangenomen waarin het college wordt verzocht het beoogde budget voor het Erfgoedfonds met € 100.000,00 te verhogen naar € 200.000,00 en de raad terzake een dekkingsvoorstel te doen.

GroenLinks fractievoorzitter René Driesen is opgelucht en blij: ‘We hebben zoveel moois in onze gemeente, denk aan het oude raadhuis in Alphen, Villa van Teylingen in Boskoop en onze prachtige molens. Dit erfgoed maakt onze gemeente uniek en daarom moeten we er goed voor zorgen.’

Inwoners of organisaties kunnen met concrete plannen komen om erfgoed te beschermen of in het zonnetje te zetten. Daarvoor is vorig jaar als een erfgoedfonds opgericht. Driesen: ‘Daarbij kan het ook gaan om ‘immaterieel erfgoed’: verhalen, cultuur en gebruiken in de kernen van onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de gondelvaart in Alphen, Trekkertrek in Koudekerk of Luilak in Boskoop. Mooie tradities die onze gemeente smoel geven.’

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.