Fractie Nieuw Elan uitgebreid naar acht raadsleden

Peter Bontekoe en Gert-Jan Schotanus hebben aangegeven zich aan te sluiten bij de fractie van Nieuw Elan. De fractie gaat daarmee van zes naar acht raadsleden. Beiden zijn uit hun oorspronkelijke fractie gestapt. Bontekoe was voorheen fractielid van het CDA en Schotanus van de SGP. Met het aansluiten van de twee raadsleden is de lokale partij Nieuw Elan verreweg de grootste in de Alphense gemeenteraad.

Gert-Jan Schotanus is eind oktober uit de fractie van de SGP gestapt. Reden was een hoogoplopend geschil tussen kiescommissie, bestuur en fractie over het functioneren van de fractie. Schotanus werd ‘het kind van de rekening’ en werd van de kieslijst afgehaald. Daarmee was de gekozen lijsttrekker ineens zijn positie kwijt. Daarop besloot Schotanus dat het genoeg was en hij ging als eenmansfractie verder. Schotanus heeft inmiddels gemeld dat hij deel uit te gaat maken van de fractie van Nieuw Elan. Dit wordt tijdens de volgende raadsvergadering op donderdag 14 december bekend gemaakt

Peter Bontekoe verliet voor de zomervakantie de fractie van het CDA. Bontekoe vond onvoldoende voldoening in het dienen van de CDA-achterban. Hij blijft overigens wel actief voor het agrarisch platform van het CDA Zuid-Holland. Ondanks een toezegging aan burgemeester Liesbeth Spies om als onafhankelijk raadslid deze raadsperiode af te maken, heeft Bontekoe uit praktische overwegingen besloten aan te sluiten bij de fractie van Nieuw Elan. Dit is tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 november bekend gemaakt

De fractie van Nieuw Elan in de Alphense gemeenteraad bestaat voortaan uit: André de Jeu (fractievoorzitter), Petra Hoogenes, Robert Blom, Robin van Heusden, Rob de Vries, Desirée van Brussel, Peter Bontekoe en Gert-Jan Schotanus.

Het is overigens zo dat raadsleden op persoonlijke titel worden gekozen. Dit betekent dat een raadszetel niet aan een partij wordt toegewezen maar aan een persoon. Dat is de reden dat een zittend raadslid kan besluiten om uit een fractie te stappen en zelfstandig of in een fractie van een andere partij verder te gaan tijdens de lopende raadsperiode.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.