SP: Gasboringsdrift sluipt het Groene Hart in

Het lijkt erop dat het Groene Hart het nieuwe Groningen moet gaan worden. De SP heeft in dit kader schriftelijke vragen gesteld. In Woerden woedt een heftige strijd om het bedrijf Vermillion Energy buiten de deur te houden. Zo heftig zelfs dat het geleid heeft tot een rechtszaak waarbij de rechter bepaalde dat Vermillion Energy niet mag gaan boren naar gas bij de Papenkop of elders in de gemeente, zoals eerder besloten door de Woerdense gemeenteraad. Vermillion Energy kan echter nog in beroep gaan en het is niet uitgesloten dat andere bedrijven in de toekomst ofwel hier dan wel elders in het Groene Hart hetzelfde kunstje zullen proberen.

Over de effecten op onze gemeente tasten we in het duister. Iris van de Kolk: ‘Het is niet duidelijk hoe het college hierin staat terwijl het beoogde boorgebied hemelsbreed 20 kilometer van de gemeente Alphen ligt vanuit centrum Alphen bekeken en nog dichter bij onze kernen. Dit was voor ons aanleiding genoeg om artikel 40 vragen te stellen aan het Alphense college.’. Gasboringen in het Groene Hart zouden wel degelijk invloed kunnen hebben op onze gemeente, maar onafhankelijk onderzoek hiernaar is naar onze wetenschap niet uitgevoerd. Harre van der Nat vervolgt: ‘Ondertussen is dit wel hét wapen tegen dergelijke ongewenste inmenging door het bedrijfsleven op dit gebied in ons Groene Hart, maar het wordt niet benut. Stellingname is daarnaast essentieel om een gezamenlijke vuist te maken tegen bedrijven zoals Vermillion Energy die onze leefomgeving bedreigen.’.

Onze vragen aan het college van B&W luiden dan ook als volgt:

  • Is de gemeente op de hoogte van de zaak van de gemeente Woerden tegen Vermillion energy? Zo ja, hoe denkt het college hierover?
  • Is er onafhankelijk onderzoek geweest naar de mogelijke gevolgen voor de gemeente Alphen aan den Rijn wanneer in de nabije omgeving naar gas wordt geboord? Zo nee, waarom niet en gaat het college dit alsnog doen? Laat het college in een dergelijk onafhankelijk onderzoek ook de publieke veiligheid, het algemeen belang en de ecologische gevolgen voor onze gemeente en het Groene Hart meenemen?
  • Deelt het college van B&W de mening van de gemeente Woerden dat gasboringen in het Groene Hart, een zeer belangrijk natuurgebied waar Alphen aan den Rijn zich middenin bevindt, totaal ongewenst zijn in het kader van een veilige leefomgeving en mogelijke ernstige gevolgen voor de natuur?
  • Gaat de gemeente stelling nemen, zoals het publiekelijke verzoek is, tegen gasboringen in de gemeente of het Groene Hart an sich ofwel door Vermillion energy dan wel door andere bedrijven?
  • Heeft er al overleg plaatsgevonden met het college van B&W van Woerden of gaat de gemeente nog in overleg? In het laatste geval binnen welk termijn gaat dit gebeuren?

Onze hoop is dat het college alsnog overgaat tot het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek en zich schouder aan schouder stelt met de gemeente Woerden. Alleen op die manier kan het Groene Hart de tragedie die Groningen is overkomen bespaard blijven. Als het nodig is zullen wij verdere stappen ondernemen om het college de noodzaak hiervan te laten inzien.

Reageer