GL, PvdA en SP stellen vragen over wisseling directeur SWA

De fracties van GroenLinks, PvdA en SP zijn verbaasd over het besluit van het bestuur van de SWA om directeur Herman Frankes een andere functie te geven.  Daarom hebben zij vragen aan het college gesteld. Hoe valt deze stap bijvoorbeeld te rijmen met de toezegging van het college dat er geen onomkeerbare stappen zouden worden gezet? Is de ondernemingsraad van het SWA geraadpleegd? Heeft het bestuur rekening gehouden met de directe gevolgen op de werkvloer van dit besluit?

Erik van Zuylen (GroenLinks) vindt dat de beslissing om Frankes weg te sturen niet in het beeld past dat het college geschetst heeft: ‘Het college heeft in november juist toegezegd dat er geen onomkeerbare stappen zouden worden genomen tot in juli een besluit wordt genomen over de toekomst van het Werkbedrijf in Alphen.’ SP-raadslid Ronald Geurts sluit zich hierbij aan: ‘Michel du Chatinier (bestuurslid SWA) heeft kort geleden in een presentatie juist laten zien dat de zaken bij SWA goed op orde zijn. De participatieladder, een centraal punt uit het Koersplan Participatiewet, wordt zelfs al geïmplementeerd. Een raar moment om een directeur op een zijspoor te zetten.’ Ook de PvdA snapt niets van deze keuze. Raadslid Wim Roest: ‘Het is een gekke stap nu de SWA juist mooie resultaten laat zien: het pand van SWA is net verhuurd aan een interessante partij die ook mensen uit de doelgroep in dienst neemt. Een succes, zowel financieel als voor de werknemers, dat vooral op het conto van directeur Frankes geschreven moet worden. Hetzelfde geldt voor de nieuwe samenwerking tussen SWA en Horizon. Het lijkt nu net of het college dit succes de directie van SWA niet gunt. Wij hopen op bevredigende antwoorden van het college.’

Dit zijn de vragen die gesteld zijn:
*hoe staat deze beslissing van het dagelijks bestuur van SWA in verhouding tot de toezegging van het college tijdens de raad van 24 november om geen onomkeerbare beslissingen te nemen voor de besluitvorming in juli 2017?
*is de ondernemingsraad van de SWA door het bestuur geconsulteerd over deze beslissing? En zo ja, wat was de reactie van de ondernemingsraad?
*Heeft het bestuur rekening gehouden met de sfeer op de werkvloer bij het nemen van deze beslissing? Wat voor gevolgen heeft deze beslissing voor de sfeer op de werkvloer bij SWA?
*Heeft het besluit dat de heer Frankes andere werkzaamheden gaat verrichten financiële gevolgen? Zo ja welke?
*In het persbericht naar aanleiding van deze beslissing wordt aangegeven dat een boegbeeld met een frisse blik nodig is voor het nieuwe werkbedrijf. Heeft het bestuur van de SWA geen vertrouwen in de frisse blik van de heer Frankes? Heeft de heer Frankes aangegeven zich niet te kunnen vinden in de nieuwe weg die met het koersplan is ingeslagen? In hoeverre is deze nieuwe koers in tegenspraak met de huidige manier van werken binnen de SWA?

Geef een reactie

Recent nieuws

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Besluiten gemeenteraad 23.11.2018 14:41 Gemeente Alphen

Diefstal met geweld, recherche zoekt getuigen 23.11.2018 13:28 Politie Alphen aan den Rijn

Alphen aan de Rijn – Diefstal met geweld, recherche zoekt getuigen 23.11.2018 12:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Vanaf 1 december ook per minuut betalen in parkeergarages 23.11.2018 10:26 Gemeente Alphen

Voor een lage premie uitgebreid verzekerd 22.11.2018 11:43 Gemeente Alphen

Zondag 25 november 2018: Laatste zondag kerkelijk jaar 21.11.2018 19:26 Sionskerk Alphen


Toekomstige evenementen