Volgende week start bomenkap

Volgende week gaat gestart worden met het kappen van bomen op diverse plekken in het centrum. Dit kappen is nodig om ruimte te maken voor bebouwing en nieuwe infrastructuur. Er worden bomen gekapt  tegenover het Thorbeckegebouw op de Vest. Hier komt de voorbelasting voor de nieuwe Vestbrug. Ook zal een aantal bomen in de Leeuwerikstraat en in de Bloemhofstraat (ten noorden van de Kromme Aar) wordt gekapt om het terrein bouwrijp te maken en/of werkzaamheden aan kabels en leidingen uit te voeren.

Nieuwe bomen

Op termijn zullen er nieuwe bomen worden teruggeplant. De bedoeling is dat er meer bomen terug worden geplant dan nu gekapt gaan worden.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.