Indische gans in de polder

image3

Bovenstaande foto toont een aantal Indische ganzen welke onlangs in de Middelburgse polder (tussen Boskoop en Tempel/Bodegraven in) zijn waargenomen. Dit is een ganzensoort die in Nederland niet vaak voor komt, maar met name in Azië (Rode Lijst / Niet bedreigd).

Op het naastgelegen perceel van Olieman aan de Wijkdijk wordt ondertussen de veengrond metersdiep afgegraven. Diverse omwonenden (zowel boeren als burgers) uit de directe omgeving hebben hier luid tegen geprotesteerd maar er is wel een vergunning verleend voor het afgraven, zo schijnt het. Het perceel stond bekend als grutto-habitat. 

IMG_7615

Bovenste foto aangeleverd door Bart Hoogeveen, waarvoor dank.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.