Alphense Boys krijgt nieuw bestuur

Alphense Boys krijgt binnen een half jaar een nieuw bestuur. De huidige bestuursleden hebben maandagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering hun vertrek aan het einde van dit seizoen aangekondigd. Aan de Raad van Advies van de vereniging is gevraagd om uiterlijk per 1 juli een nieuw bestuur te formeren.

Al sinds enkele jaren worstelt het Boys-bestuur van met de invulling van een aantal vacatures zoals die van penningmeester. Ook de posten sponsoring jeugdzaken en senioren zijn vacant.

Onlangs werd bekend dat voorzitter Bob Valkenburg aan het einde van het seizoen stopt hij verhuist naar Duitsland. In overleg met de Raad van Advies is onlangs vastgesteld dat het verder functioneren van het huidige bestuur op langere termijn met de huidige vacatures en gelet op de gewenste stabiliteit en continuĂŻteit niet verantwoord is.

Sindsdien hebben de Raad van Advies en leden die in commissies actief zijn de eerste stappen gezet voor de werving van nieuwe bestuursleden. Bestuur en leden voerden hierover maandagavond tijdens de ledenvergadering een constructieve dialoog. Idealiter is het nieuwe bestuur al in het voorjaar bekend waarna er tot 1 juli tijd is voor een goede overdracht van functies en taken.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.