Deel 5 van “Het leven in Alphen aan den Rijn”

Het-leven-in-Alphen-aan-den-Rijn-5-voorkantUitgeverij Optima heeft deel 5 uitgebracht van het blad “Het leven in Alphen aan den Rijn”. Het onderwerp van deze uitgave is onderwijs in Alphen aan den Rijn. Het blad is op dit moment te koop bij de gebruikelijke verkooppunten…

Lezen, schrijven en rekenen werden vanouds beschouwd als de belangrijkste basisvaardigheden om te kunnen participeren in de maatschappij. Soms werden de lessen gegeven door de pastoor zelf, maar meestal werden er schoolmeesters benoemd die de jeugd het lezen, schrijven en rekenen moesten bij- brengen.

Een en ander betekende niet dat alle kinderen naar school gingen. Omdat voor het volgen van onder- wijs betaald moest worden, gingen in eerste instantie de kinderen van gegoede ouders naar school. Het duurde nog tot het begin van de 20e eeuw voordat wetgeving tot stand kwam die alle kinderen van zes tot twaalf jaar verplichtte naar school te gaan.

In die tijd was het onderwijs inmiddels geen zaak meer van de overheid alleen. Naast het openbaar onderwijs – uitgaande van de overheid – was het bijzonder onderwijs tot bloei gekomen. De scholen die behoorden tot het bijzonder onderwijs, waren gesticht door verenigingen met een levensbeschou- welijke achtergrond. Zo ontstonden protestants-christelijke scholen en rooms-katholieke scholen. De financiering van deze scholen zou op politiek vlak leiden tot de Schoolstrijd met het uiteindelijke gevolg dat openbare en bijzondere scholen financieel gelijkberechtigd werden.

In Alphen aan den Rijn is, naast het openbaar onderwijs, het bijzonder onderwijs sinds het derde kwart van de 19e eeuw royaal vertegenwoordigd. De scholen heetten vroeger scholen naar het Hoofd der School, dus de school van Lemkes, de school van Meester Van den Berg, de school van Meester Smits, de school van Stouthamer. Een fenomeen dat zich beperkte tot het protestantisme, maar dat in sommige plaatsen een grote vlucht nam, was de Zondagsschool. Behalve het basisonderwijs telde Alphen aan den Rijn ook een veelheid van scholen van het middelbaar onderwijs, die een regionale en zelfs landelijke uitstraling hadden.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen