Week van Gebed 2017

Flyer Week van Gebed 2017

Flyer Week van Gebed 2017

De jaarlijkse interkerkelijke Week van Gebed vindt in 2017 plaats van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017. Gedurende deze week is er elke dag een samenkomst. De organisatie hiervan is in handen van verschillende kerken en gemeenten. De samenkomsten zijn vrij toegankelijk.

Het thema is dit jaar: ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Het logo laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.  Ook dit jaar is er op de eerste zondag geen gezamenlijke startviering, maar worden de kerken en gemeenten opgeroepen hier zelf invulling aan te geven.

Hieronder vindt u het volledige overzicht van de samenkomsten:

Zondag 15 januari

 

Dienst in eigen kerk of gemeente

 

Maandag 16 januari

 

 PKN gemeente Oudshoornse Kerk
(ism de Remonstrantse Gemeente)
Oudshoornseweg 90
19.15 uur
Dinsdag 17 januari

 

Volle Evangeliegemeente De Ark
Prins Hendrikstraat 54
19.15 uur
Woensdag 18 januari

 

PKN gemeente Adventskerk
(ism R.K. St. Bonifaciuskerk)
Julianastraat 69
19.15 uur
Donderdag 19 januari

 

Vergadering van Gelovigen
(ism Baptistengemeente Alphen-Noord)
Dillenburg 2b, gebouw De Ontmoeting
19.15 uur
Vrijdag 20 januari

 

Molukse kerk Lachai Roi
(de Molukse Evangelische en Protestantse Kerk)
Dennenlaan 12
19.15 uur
Zaterdag 21 januari

 

Zevende-dags Adventisten
De Oude Wereld 57, Wijkcentrum
19.15 uur
Zondag 22 januari

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Van Nesstraat 2, gebouw Het Kruispunt
16.00 uur

U wordt van harte uitgenodigd een of meerdere samenkomsten bij te wonen.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.