Regio Gouda – Gouda Bewoners halen wit voetje

Om inwoners te waarschuwen voor insluipers werden in de week van 19 t/m 23 mei bij ruim 850 onbeheerd niet afgesloten ramen en deuren witte voetstappen neergelegd. Met deze preventieactie proberen de politie en haar partners bewoners alert te maken op de risico’s van insluiping.

De witte voetstappen hadden namelijk ook van een inbreker kunnenzijn! Alleen in dat geval hadden de bewoners waarschijnlijk waardevolle spullenmoeten missen. De preventieacties werden gehouden in samenwerking met deverschillende gemeentes, buurtpreventen, vrijwilligers, studenten en handhavers.

Alphen aan den Rijn

In de actieweek zijn ROC-studenten samen met politiemensen dewijk ingegaan om, daar waar nodig, witte voetjes achter te laten. Bij veelwoningen stonden ramen/deuren onbeheerd open. Gedurende de week zijn er voetjesachtergelaten in Beerendrecht (3), Componistenbuurt (16), Oude Ambachtenbuurt(18), Kerk en Zanen (4) en Boskoop (2). De bewoners werden aangesproken. Zereageerden positief op de actie en beloofden beterschap. Mensen die niet thuiswaren troffen bij terugkomst een informatiefolder in hun brievenbus.

Bodegraven-Reeuwijk

Op vrijdag 23 mei tussen 09.30 uur en 11.00 uur werd depreventieactie uitgevoerd binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bij vijfwoningen stond de achterdeur open en is een wit voetje met informatiepakketachtergelaten. Verder werden hier en daar witte voetjes achtergelaten in schurenen/of in niet afgesloten achtertuinen.

Delft

Op woensdag 21 mei kwam de ‘witte voetjesactie’ naar dePoptahof. Bij 17 van de 250 gecontroleerde woningen stonden ramen aan devoorzijde open en werd een voetje achtergelaten. De bewoners ontvingen eeninformatiepakket met preventietips.

Den Haag

Meerdere wijken in Den Haag werden onderworpen aan het scherpeoog van de politie en meewerkende partners. In totaal werden er zo’n 530 wittevoetjes neergelegd bij insluipgevoelige objecten.

Gedurende de campagneweek zijn op verschillende dagen in hetWateringseveld in de buurten Hoge en Lage Veld, Parkbuurt Oosteinde, de Vijversen de Eilanden woningen gecontroleerd op open ramen en deuren zonder directtoezicht. Op het Hoge en Lage veld zijn bij respectievelijk 5 en 3 woningenwitte voetjes achtergelaten. Ook in de andere buurten was daar vanwege openramen en/of deuren aanleiding voor. Ook in de Rades is een voetjesactiegehouden. Bij 60 woningen werden ramen en/of deuren open aangetroffen zonderdaarop direct toezicht was.

In de Schilderwijk en Transvaal werd bij 22 woningen een witvoetje achtergelaten.

In de wijken Kortenbos en het Oude centrum werkte de politiesamen met het buurtinterventieteam en studenten Veiligheid van hetMondriaancollege. In Kortenbos stonden meerdere ramen open. Hier zijn ongeveer120 woningen bekeken en in totaal 16 witte voetjes en informatiebrievenuitgereikt. In de wijk het Oude Centrum, omgeving Nieuwe Molstraat, Wagenstraaten Boekhorststraat, werden ongeveer 100 woningen bekeken en in totaal 10 wittevoetjes en informatiebrieven brieven uitgereikt.

Woningen in het Laakkwartier werden zowel overdag als ’s avondsbekeken. In totaal werden bij 84 woningen ramen en deuren open aangetroffenzonder dat bewoners zelf daar direct controle op hadden. In de meeste gevallenging het om ramen aan de straatzijde. In een enkel geval stond zelfs eenvoordeur uitnodigend open of ging het om ramen aan de achterzijde of zijkant vande woning of op een eenvoudig bereikbaar balkon. Tien bewoners konden directworden aangesproken om de actie uit te leggen en preventietips te geven. Deoverige bewoners kregen een informatiebrief in de bus.

In Loosduinen, waar 2.000 woningen werden gecontroleerd, werden200 witte voetjes achtergelaten. De bewoners reageerden zeer geïnteresseerd enpositief op de actie.

In De Landen, Bezuidenhout-West en Benoordenhout werden intotaal ruim 1250 woningen gecontroleerd. In De Landen, waar 250 woningen bekekenwerden, was er geen aanleiding om witte voetjes achter te laten. In de anderewijken stonden bij 30 woningen ramen en/of deuren open zonder direct toezicht en’s nachts bleek bij een bedrijf de voordeur niet afgesloten te zijn.

In de omgeving van de Valkenboskade, Verademing Irisplein enKwartellaan en in de Heesterbuurt, Vogelwijk en de Vruchtenbuurt werden bij 70van de 3.500 gecontroleerde woningen geopende ramen en deuren gevonden. In deHeesterbuurt hadden de bewoners het ’t beste voor elkaar. Daar werden op 650woningen slecht 2 voetjes uitgereikt. De Vruchtenbuurt scoorde slechter, met 60voetjes op 600 woningen.

In Leidschenveen richtte de politie zich samen met gemeentelijkehandhavers en leden van het buurtpreventieteam, op de omgeving van deSnoekbaarssingel. In totaal zijn zo’n 650 woningen bezocht, waarbij in 2gevallen witte voeten werden geplaatst.

Gouda

In Gouda was het de beurt aan de wijken Oosterwei/Goverwelle ende Kadebuurt. In 12 gevallen was er aanleiding om een voetje achter te laten. Intotaal werden zo’n 350 huizen bekeken.

Kaag en Braassem

Het politieteam in Kaag en Braassem hield op dinsdag 20 mei ineen aantal woonkernen preventieve controles. Daar bleek dat de bewoners hetprima voor elkaar hadden. Er werden geen woningen aangetroffen met open ramenen/of deuren zonder dat er direct toezicht op was. In Roelofarendsveen werd hieren daar wel een wit voetje achter gelaten.

Krimpenerwaard

Ook woonkernen in de Krimpenerwaard kregen zowel in de middag- als avondurenonverwachts bezoek. Bij ongeveer 70 woningen stonden ramen en/of deuren openzonder dat de bewoners er direct toezicht op hadden en dus werd er een witvoetje achtergelaten.

Leidschendam-Voorburg

De wijkagent van Leidschendam-Zuid hield op donderdag 22 meitussen 21.00 en 23.00 uur in samenwerking met het buurtpreventieteam een ‘wittevoetenactie’. Ruim 400 woningen werden gecontroleerd, waarbij vijf woningenwerden aangetroffen met een open raam of deur. Ook hier gold dat er geen directtoezicht op was. Een wit voetje voor de bewoners was het resultaat.

Hillegom

In het kader van de witte voetjesactie ging politieteamBollenstreek-Noord woningen in de wijk Elsbroek bekijken. Bij verschillendewoningen werden ramen en/of deuren open aangetroffen zonder dat er directtoezicht op was. Vanwege het verhoogde risico op insluiping “verdienden” debewoners een wit voetje.

Pijnacker-Nootdorp

Op dinsdagavond 20 mei, tussen 19.00 en 20.30 uur, was het debeurt aan de wijken Tolhek en Keizershof in Pijnacker. Bij 10 adressen werdenramen en deuren zonder direct toezicht open aangetroffen. Dit was met name aande voorzijde van woningen. Ook zagen de agenten vuilcontainers aan debuitenzijde tegen schuttingen van achtertuinen, waardoor het wel heel makkelijkwordt voor dieven om in de tuin te komen. De bewoners is uitgelegd datinsluipers van deze gelegenheid gebruik maken en maar weinig tijd nodig hebbenom iets waardevols uit een woning te halen.

Wassenaar

In Wassenaar zijn de bewoners van wijken ‘De Kieviet’,‘Kievitduin’ en ‘Nieuw Wassenaar’ zich goed bewust van de risico’s bij het openzetten van ramen en deuren. In de campagneweek werden daar zo’n 250 huizenbekeken en bleek er op alle open ramen en deuren toezicht te zijn. Helaas wasniet iedereen in Wassenaar zo alert, want er werden in Kerkehout, Deijleroord enhet Rode Dorp in totaal zo’n 35 witte voetjes achtergelaten. Naast openstaanderamen troffen agenten hier en daar ook sleutels in sloten en openstaande schurenen garages.

Zoetermeer

In de wijken Segwaert, Buytenweg, Palenstein, Dorp en Meerzichtgingen wijkagenten samen met buurtpreventieleden van het WAS-team op onderzoekuit. In 70 gevallen was er aanleiding om een wit voetje achter te laten. Naasthet informatieve gesprek met de bewoners en het informatiepakket, kregen sommigebewoners het advies om in de voortuin wat snoeiwerk uit te voeren voor een beterzicht op de woning. Inbrekers en insluipers blijven graag uit het zicht, dus alsze zich niet kunnen verschuilen vormt dat voor hen een extra drempel. En troffenagenten een vuilcontainer bij een raam, balkon of plat dak? Dan gaven zebewoners de tip om een andere plek voor de container te zoeken.

Zuidplas

Voluntairs van de politie controleerden op woensdag 21 mei ongeveer 200woningen in de dorpskernen van de gemeente Zuidplas. Op 47 adressen troffen zijramen en deuren geopend aan. Op adressen waar bewoners niet thuis waren zijnwitte voetjes en een preventiebrief achtergelaten. Met bewoners die wel thuiswaren zijn gesprekken gevoerd en preventieadviezen gegeven, wat op veelenthousiasme kon rekenen.

Enthousiaste reacties

Overal waar de politie in gesprek ging met bewoners kon ze openthousiasme rekenen. Daar waar bewoners niet thuis waren, werd eeninformatiefolder achtergelaten.

Preventieadvies

Bewoners die een wit voetje ontvingen en thuis waren, kregendirect een preventieadvies. Bewoners die niet thuis waren, vonden bij thuiskomsteen preventiefolder en een brief met informatie over de actie in de bus. Bij dehuizen van deze bewoners werden ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, zodatniet kon worden ingeslopen.

Wat de politie doet

Naast preventief surveilleren doet de politie er alles aan omwoninginbrekers op te sporen. Bij iedere woninginbraak waarvan aangifte isgedaan, start de politie een (buurt)onderzoek en vindt een forensisch onderzoekplaats. Daarnaast houdt de politie extra toezicht in wijken waar een verhoogdrisico is op woninginbraken.

Hoe u het insluipers moeilijker maakt

  • Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan nietonbeheerd (ook niet om te douchen, slapen, boven stofzuigen, enzovoort) en leggeen waardevolle spullen in het zicht (laptop, fotocamera, portemonnee).
  • Sluit ramen en deuren gedurende de nacht. Inbrekers of insluipers kunnen ookgebruik maken van een klein raam, zoals een open bovenlicht.
  • Gebruik degelijk hang- en sluitwerk om bijvoorbeeld ramen veilig op eenkierstand te zetten.
  • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

Registreer uw waardevolle goederen

Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! Alleen dan kande politie de daders en uw gestolen spullen opsporen. Een juiste omschrijvingvan de verdwenen spullen is belangrijk om die bij u te kunnen terugbezorgen alsze bij verdachten worden aangetroffen. Zorg dat uw waardevolle goederen goedgeregistreerd zijn. Download daarvoor de speciale app op stopheling.nl of vulhet registratieformulier waardevolle goederen in op

www.politie.nl

of www.politiekeurmerk.nl

Geef een reactie

Recent nieuws

Eerste NOM-woningen in Alphen aan den Rijn verhuurd 04.03.2019 20:34

Nieuwe Prinsen en Pages voor de Cascarvieten 03.03.2019 18:37

Zilveren Tomaat voor SP veteraan Gerard Harmes 17.01.2019 15:30 SP Alphen

Donderdag 17 januari 2019 is het weer zover 17.01.2019 15:06 Politie Alphen aan den Rijn

Zondag 20 januari: Maandelijkse bidstond 17.01.2019 15:06 Sionskerk Alphen

Alphen aan den Rijn – Drie verdachten berovingen met taser aangehouden 17.01.2019 14:56 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Actief voor de circulaire economie 17.01.2019 14:26 Gemeente Alphen

Start kaartverkoop unieke muziekavond met Massada in Adventskerk 15.01.2019 10:56 Adventskerk | Nieuws

Kerstpakkettenactie bedankt Alphenaren! 14.01.2019 11:56 Adventskerk | Nieuws

Maandag 21 januari 2019: Koffieochtend Sionskerk! 14.01.2019 11:41 Sionskerk Alphen

https://www 12.01.2019 22:41 Politie Alphen aan den Rijn

Wat ze ook verzinnen, laat niemand binnen 10.01.2019 11:26 Politie Alphen aan den Rijn

Getuigenoproep 10.01.2019 11:26 Politie Alphen aan den Rijn

Eigenaar fiets gezocht 06.01.2019 08:41 Politie Alphen aan den Rijn

Pastoraat ds. De Jonge 29.12.2018 22:56 Adventskerk | Nieuws

Nieuwe ambtsdragers 29.12.2018 22:26 Adventskerk | Nieuws

Zondag 6 januari 2019: koffie na afloop 29.12.2018 21:26 Sionskerk Alphen

Kinderkerstfeest 24 december 18.12.2018 20:41 Adventskerk | Nieuws

Donderdag 20 december is het weer zover 18.12.2018 18:56 Politie Alphen aan den Rijn

Nomineer nu uw Vrijwilligersheld 18.12.2018 16:07 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen