WonenCentraal bestrijdt succesvol woonfraude

In 2013 heeft wonenCentraal 24 huurcontracten ontbonden vanwege woonfraude. Meestal ging het om illegale onderverhuur.

In maart vorig jaar begon de corporatie met een structurele aanpak van woonfraude. Vormen van woonfraude zijn onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, drugspanden, hennepteelt en kraaksituaties. Woonfraudeurs overtreden de regels van de huurovereenkomst van de corporatie en belemmeren daardoor een rechtvaardige woonruimteverdeling. Door woonfraude stagneert de doorstroom op de woningmarkt en lopen de wachttijden verder op. Bovendien gaat woonfraude vaak ten koste van een goed woonklimaat. Een succesvolle aanpak van woonfraude is positief voor wonenCentraal maar ook voor woningzoekenden en bewoners.

Toename van meldingen
De structurele aanpak van woonfraude leverde in 2013 maar liefst 104 meldingen op. Alle meldingen zijn serieus in behandeling genomen. Er zijn 62 huisbezoeken gedaan. Het resultaat tot nu toe is 24 huuropzeggingen. Naar de andere meldingen lopen nog onderzoeken.

In 2014 gaat wonenCentraal woonfraude even intensief bestrijden: “Woonfraudeurs houden woningen bezet voor woningzoekenden die daar volgens de spelregels recht op hebben. Woonfraude is bovendien slecht voor de leefbaarheid van buurten; het gaat vaak samen met lage betrokkenheid bij de buurt en criminele activiteiten. Dat is voor ons reden genoeg om er serieus werk van te blijven maken,” aldus Rob Donninger, directeur-bestuurder van wonenCentraal.

Meldingen van woonfraude kunnen naar info@wonencentraal.nl onder vermelding van woonfraude of kijk op www.wonencentraal.nl/Huren. Meldingen kunnen ook doorgegeven worden aan de gemeente via telefoonnummer 14 0172. Vermoedt u dat een woning of andere ruimte wordt gebruikt als hennepkwekerij? Dan kunt u deze melding ook doorgeven aan de politie 0900 8844.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.