Filosofisch Café Alphen

Ieder mens heeft een filosofische bril op, door welke hij de wereld aanschouwt, interpreteert en beoordeelt. Ieder mens koestert opvattingen over wat waar, goed en rechtvaardig is. De meesten zijn zich alleen niet of nauwelijks bewust van de filosofische wortels die deze opvattingen, oordelen en ideeën hebben. Op het vergroten van dit bewustzijn zal het 3e Filosofisch Café gericht zijn.
Plato en Aristoteles stelden reeds dat geluk het enige is wat mensen in en voor zichzelf nastreven. Hun visie is om geluk niet te zien als een geestestoestand die je kunt bereiken, maar als een voortdurende activiteit die je moet uitvoeren. Ergo: kennis vergaren, deugdzaam leven en goed zijn voor anderen. Als geluk je leidmotief is, dan vereist dat dat je kunt beoordelen wat gerieflijk is, wat je gelukkig maakt en wat je moet doen om gelukkig te worden.
Tijdens de avondbijeenkomst over praktische filosofie ontdekken we aan de hand van enige proeven inzicht in mens-zijn. Daarbij gaan we ook aan de slag met vragen van deelnemers uit de dagelijkse werkelijkheid. Het wordt dus een interactief programma onder leiding van Jaap van Rijswijk. Duidelijk zal worden dat waarnemen en denken de twee pijlers zijn waarop onze oordelen en besluiten behoren te worden gebaseerd. Hoewel we dagelijks niet anders doen dan waarnemen en denken, denken we bijvoorbeeld zelden na over het denken zelf. Toch is het waarnemen van het denken misschien wel de belangrijkste observatie die men kan doen.
Jaap van Rijswijk is sedert 1990 gevestigd als onafhankelijk adviseur voor mens- en organisatieontwikkeling. Hij is filosoof en bedrijfskundige. Hij stelde o.a. het boekje Oordelen en beslissen samen. Deelnemers ontvangen na afloop van de bijeenkomst een exemplaar cadeau.
20.30 uur (zaal open 20.00 uur)
Wijkcentrum Kerk en Zanen (bovenzaal), De Oude Wereld, Alphen aan den Rijn
€ 7,50 incl. koffie/thee, overige drankjes voor eigen rekening
Opgave graag via: filosofie@gildealphenaandenrijn.nl
info Gilde Alphen ad Rijn 0172-242232 of Participe 0172-427500

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.