R-Net

De provincie Zuid-Holland is bezig om in het noorden van de provincie het HOV-NET (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te realiseren. Dit moet leiden tot een flinke kwaliteitsimpuls voor het ov . Het netwerk biedt de reizigers snelheid, comfort en betrouwbaarheid.

In onderstaande afbeelding het netwerk:

rnet

1. Leiden – Alphen aan den Rijn – Utrecht (trein)
2. Alphen aan den Rijn – Gouda (trein)
3. Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk (bus)
4. Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Bollenstreek – Schiphol (bus)
5. Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol (bus)
6. Leiden Lammenschans – Zoetermeer (bus)
7. Leiden Centraal – Leiderdorp (bus)
8. Leiden Centraal – Leiden Lammenschans (bus)

R-net

Het doel is een hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoernetwerk, met naadloze aansluitingen tussen de verschillende vervoermiddelen. Het netwerk gaat deel uitmaken van R-net. R-net is de nieuwe norm voor openbaar vervoer in de Randstad.

R-net staat voor frequent, betrouwbaar, samenhangend, herkenbaar, aantrekkelijk en comfortabel. Regionale bussen en regionale railverbindingen vormen samen één herkenbaar netwerk van openbaar vervoer. Alle voertuigen hebben een hoogwaardige, uniforme afwerking en bieden actuele reisinformatie. Net als de haltes en stations, waar reizigers gemakkelijk kunnen overstappen op ander openbaar vervoer, fiets en auto. Op dit moment rijden de roodzwarte R-net-bussen al in Noord-Holland. In de nabije toekomst zal R-net de hele Randstad bedienen.

Per eind 2012 verzorgt Arriva al het streekvervoer in de Provincie Zuid-Holland. Vanaf dat moment wordt de kwaliteit van het regionaal busvervoer stapsgewijs op R-net-niveau gebracht. In de eerste fase met Qliners, maar zodra de infrastructuur, haltes en voorzieningen voor ketenmobiliteit aan de kwaliteitsvereisten voldoen, met bussen in de R-net-huisstijl.

Ambitie

Het HOV-NET Zuid-Holland Noord verbindt de belangrijkste woon- en werklocaties in het noordelijk deel van de provincie. Bovendien biedt het netwerk een goede verbinding met de rest van de Randstad. De overstap op ander openbaar vervoer is comfortabel. Voor- en natransport zijn goed geregeld, door de aanwezigheid van fietsenstallingen en P+R-voorzieningen. Stille en energievriendelijke bussen dragen bij aan een beter leefklimaat in woongebieden. Verder wordt de nieuwbouw van woningen, kantoren en recreatieve publiekstrekkers in de toekomst zoveel mogelijk geconcentreerd rond de nieuwe stations en haltes.

De ambitie is om het HOV-NET Zuid-Holland Noord te realiseren in de periode 2013 tot en met 2020. De provincie Zuid-Holland is voor de realisering van het HOV-NET Zuid-Holland Noord afhankelijk van veel partijen. De jaartallen die hieronder genoemd worden, geven dan ook een ambitie aan.

  • Leiden Lammenschans-Zoetermeer: 2013
  • Alphen aan den Rijn-Leimuiden-Schiphol: 2015
  • Alphen aan den Rijn-Gouda: 2016
  • Noordwijk-Voorhout-Sassenheim-Bollenstreek-Schiphol: 2016
  • Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk: 2018*
  • Leiden Centraal-Utrecht: 2018
  • Leiden Centraal-Leiden Lammenschans: nog te plannen
  • Leiden Centraal-Leiderdorp: nog te plannen

*De ontsluiting van het Bio Science Park in Leiden, onderdeel van de corridor Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk, zal eerder ter hand worden genomen. Als streefjaar voor de realisatie van dit onderdeel geldt 2016.

Samenwerking

Het HOV-NET Zuid-Holland Noord wordt gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de regio Holland Rijnland, de daarin participerende gemeenten, Gouda, Waddinxveen, Boskoop. Het netwerk vormt een alternatief voor het politiek en financieel onhaalbaar gebleken lightrailproject RijnGouwelijn. De gezamenlijke investeringen dragen bij aan een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk dat toekomstbestendig is en zorgt voor een beter bereikbaar en economisch sterk Zuid-Holland.

Kosten

De investering in het HOV-NET Zuid-Holland Noord wordt geraamd op € 445 miljoen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt € 195 miljoen bij, regiogemeenten ruim € 80 miljoen. De provincie Zuid-Holland betaalt de rest. Het exacte bedrag wordt bekend zodra er definitieve afspraken over de overwegveiligheid zijn gemaakt.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.