Alphense Talkshow: Fusie verenigt nuttige met aangename.

Krijgen we te maken met een nieuwe vorm van apartheid? Volgens Clemens Boere (Nieuw Elan) is 99% van de Boskopers het niet eens met de fusie. Er had volgens hem een referendum moeten komen over de fusie want volgens hem is dit een van bovenaf opgelegde politieke beslissing door de provincie. Boskopers schijnen een ander soort mens te zijn dan die “Dorpse Alphenaren!”

Het gaat dan niet alleen om de praktische zaken zoals aanvragen voor rijbewijzen en dergelijk dat ze voortaan naar Alphen toe moeten maar om een compleet andere cultuur. “Boskopers zijn heel erg op zich zelf, zijn trots op het merk Boskoop en er heerst een kwekerscultuur”

René Driesen (GroenLinks) benadrukte ook dat “door deze van bovenaf afgedwongen fusie, de afstand tot de burger te groot is geworden!”. Enige commotie ontstond toen bleek dat de Burgemeester van Rijnwoude, Mevrouw Latenstein, in de zaal aanwezig was en zich met de discussie begon te bemoeien. Zij is een groot voorstander van de fusie vanwege de centralisering van het regionale beleid inzake WMO, AWBZ e.d. De eveneens in de zaal aanwezige politici begonnen zich daarop ook in de discussie te mengen. Jo Schriek (SP) zei dat de SP altijd tegen de fusie had gestemd en Gerard van As verklaarde dat hij wel voor regionale samenwerking is, maar dat over de fusie een referendum gehouden had dienen te worden.

Rene Driesen sloot af met te verklaren dat scheidslijnen tussen de bevolkingen van de dorpen er nog steeds zijn. De tegenstelling Boskoop-Alphen ligt bijvoorbeeld vooral op het gebeid van handelsgeest en gerichtheid naar binnen. Het is belangrijk dat de inwoners van de drie gemeenten met elkaar leren omgaan, bijvoorbeeld door gezamenlijke sport- en muziekevenementen. Daardoor leren de mensen elkaar beter kennen en waarderen. Op 30 december is er een muzikaal evenement met musici uit de drie gemeenten in Theater Castellum. Die primeur gaf Driesen nu vast weg.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.