Leerlingen Groene Hart Leerpark zamelen in voor de voedselbank

Alle leerlingen in de tweede klas van het middelbare onderwijs doen een maatschappelijke stage. Een gedeelte van deze stage is een groepsstage waarbij ze met hun klas een gezamenlijke opdracht doen. Alle 2 klas lwoo-leerlingen, zij doen het vmbo-leerwegondersteunend op het Leerpark, hadden hiervoor een goed idee en wilden graag een inzamelingsactie doen voor de voedselbank Alphen.

Leren door doen

leerpark voedselbank 1

Op het Leerpark leren ze immers door te doen en steken de leerlingen uit de tweede klassen van het Groene Hart Leerpark de handen dan ook graag uit de mouwen. Daarom zijn de lwoo-leerlingen begonnen aan hun eerste gemeenschappelijke groepsstage. In groepjes van twee of drie leerlingen gingen zij van de week in de buurt van school de huizen langs om aan te bellen voor het inzamelen van voedingsmiddelen voor de voedselbank in Alphen. Het was een leerzame ervaring voor de vmbo-leerlingen. Ze moesten uitleggen wie zij waren en wat zij deden en hadden ook een lijstje bij zich met welke artikelen de voedselbank graag ontvangt.

Al ver binnen het uur kwamen de eerste leerlingen binnen met volle tassen. De leerlingen bezochten de straten in de buurt van de school zoals de Anna van Buurenlaan, het Goudenregenplantsoen, de Stevinstraat en de Eikenlaan. Het is de leerlingen goed bevallen om iets voor een ander te doen; in april houden ze ook een schoonmaakactie op de Oude Rijn.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.