GroenLinks dient motie in tegen schaliegaswinning in Alphen

Onder Alphen aan den Rijn ligt schaliegas. Het kabinet vindt de risico’s van het winnen van schaliegas beheersbaar en overweegt proefboringen in Brabant en de Noordoostpolder. Recent onderzoek laat echter zien dat de risico’s van het boren naar schaliegas zeer groot zijn en dat er geen enkele oplossing is voor de miljoenen liters afvalstoffen die erbij ontstaan. Daarnaast is onvoldoende onderzocht wat de risico’s voor de drinkwatervoorziening zijn.

GroenLinks vindt deze risico’s onacceptabel en roept de gemeenteraad op om te voorkomen dat er op termijn ook in Alphen schaliegas boringen komen. Daarnaast is voldoende aangetoond dat schaliegas economisch oninteressant is en kan volgens GroenLinks beter worden geïnvesteerd in duurzame energie. Daarom dient de fractie van GroenLinks bijgaande motie in om de gemeente Alphen aan den Rijn tot schaliegasvrije gemeente uit te roepen.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.