Nieuw woonruimteverdeelsysteem Holland Rijnland in 2014

Vanaf april 2014 is er één woonruimteverdeelsysteem voor woningzoekenden in alle vijftien Holland Rijnlandgemeenten. ‘Goed nieuws, want het wordt hiermee eenvoudiger om een sociale huurwoning te zoeken.’ Dat zegt Jos Wienen, portefeuillehouder Wonen van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. ‘De samenwerkende gemeenten willen dit graag voor hun inwoners, omdat dit een aantal voordelen biedt. Het systeem wordt eenvoudiger: het ene basisprincipe is dat wie het langst wacht, het eerst in aanmerking komt voor een woning. Het andere basisprincipe is dat alle inwoners in de hele regio dezelfde kansen hebben. Zo kan bijvoorbeeld iemand uit Leiderdorp vanaf volgend jaar makkelijker in aanmerking komen voor een huis in Alphen aan den Rijn, en andersom ook. Dat betekent meer keuzemogelijkheden voor een woning.’ Wienen zegt dit naar aanleiding van de vaststelling van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland door het Algemeen Bestuur van de regio. In deze verordening staan de regels voor de nieuwe woonruimteverdeling. Een uitleg van de nieuwe regels is te vinden op de website van Holland Rijnland. Het systeem gaat vanaf 1 april volgend jaar werken.

Inschrijfsysteem: zelfde rechten en dezelfde regels

Wienen: ‘De twee huidige inschrijfsystemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één regionaal systeem. Dat is eenvoudig, transparant en iedereen heeft dezelfde rechten.

In de hele regio bepaalt straks de inschrijftijd wie als eerste in aanmerking voor een woning komt. Dat gebeurt nu al bij Woonmarkt Rijnstreek. Woonzicht doet dat anders; het gebruikt de inschrijftijd voor starters en voor doorstromers wordt daarnaast woonwaarde gehanteerd.

Om de wachtlijsten van de twee systemen goed in elkaar te kunnen schuiven, is een zogeheten omzettingsmaatregel nodig. Uitgangspunt daarbij is dat voor de huidige ingeschrevenen de kans om een woning te vinden zoveel mogelijk gelijk blijft als in het oude systeem’.

Lokale beleidsruimte

Niet elk vraagstuk kan met regionale verdeelregels worden opgelost. Daarom regelt de huisvestingsverordening ook dat in de regionale woonruimteverdeling ruimte is voor specifieke toewijzing: lokaal maatwerk. Corporaties en gemeenten kunnen hiermee een deel van de woningen toewijzen op basis van eigen regels, afwijkend van de regionale verordening, om zo lokale volkshuisvestelijke opgaven aan te pakken.

Start in voorjaar 2014

1 april 2014 gaat het nieuwe systeem van start. De woningzoekenden die staan ingeschreven bij Stichting Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht ontvangen te zijner tijd een persoonlijke brief van de woningcorporaties. Daarin wordt uitgelegd wat het nieuwe systeem voor hem of haar betekent. Net als nu zijn de woningcorporaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de huisvestingsverordening. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland. Tot april 2014 gelden nog altijd de huidige regels van Woonzicht en Woonmarkt Rijnstreek.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.