Nieuw woonruimteverdeelsysteem Holland Rijnland in 2014

Vanaf april 2014 is er één woonruimteverdeelsysteem voor woningzoekenden in alle vijftien Holland Rijnlandgemeenten. ‘Goed nieuws, want het wordt hiermee eenvoudiger om een sociale huurwoning te zoeken.’ Dat zegt Jos Wienen, portefeuillehouder Wonen van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. ‘De samenwerkende gemeenten willen dit graag voor hun inwoners, omdat dit een aantal voordelen biedt. Het systeem wordt eenvoudiger: het ene basisprincipe is dat wie het langst wacht, het eerst in aanmerking komt voor een woning. Het andere basisprincipe is dat alle inwoners in de hele regio dezelfde kansen hebben. Zo kan bijvoorbeeld iemand uit Leiderdorp vanaf volgend jaar makkelijker in aanmerking komen voor een huis in Alphen aan den Rijn, en andersom ook. Dat betekent meer keuzemogelijkheden voor een woning.’ Wienen zegt dit naar aanleiding van de vaststelling van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland door het Algemeen Bestuur van de regio. In deze verordening staan de regels voor de nieuwe woonruimteverdeling. Een uitleg van de nieuwe regels is te vinden op de website van Holland Rijnland. Het systeem gaat vanaf 1 april volgend jaar werken.

Inschrijfsysteem: zelfde rechten en dezelfde regels

Wienen: ‘De twee huidige inschrijfsystemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één regionaal systeem. Dat is eenvoudig, transparant en iedereen heeft dezelfde rechten.

In de hele regio bepaalt straks de inschrijftijd wie als eerste in aanmerking voor een woning komt. Dat gebeurt nu al bij Woonmarkt Rijnstreek. Woonzicht doet dat anders; het gebruikt de inschrijftijd voor starters en voor doorstromers wordt daarnaast woonwaarde gehanteerd.

Om de wachtlijsten van de twee systemen goed in elkaar te kunnen schuiven, is een zogeheten omzettingsmaatregel nodig. Uitgangspunt daarbij is dat voor de huidige ingeschrevenen de kans om een woning te vinden zoveel mogelijk gelijk blijft als in het oude systeem’.

Lokale beleidsruimte

Niet elk vraagstuk kan met regionale verdeelregels worden opgelost. Daarom regelt de huisvestingsverordening ook dat in de regionale woonruimteverdeling ruimte is voor specifieke toewijzing: lokaal maatwerk. Corporaties en gemeenten kunnen hiermee een deel van de woningen toewijzen op basis van eigen regels, afwijkend van de regionale verordening, om zo lokale volkshuisvestelijke opgaven aan te pakken.

Start in voorjaar 2014

1 april 2014 gaat het nieuwe systeem van start. De woningzoekenden die staan ingeschreven bij Stichting Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht ontvangen te zijner tijd een persoonlijke brief van de woningcorporaties. Daarin wordt uitgelegd wat het nieuwe systeem voor hem of haar betekent. Net als nu zijn de woningcorporaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de huisvestingsverordening. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland. Tot april 2014 gelden nog altijd de huidige regels van Woonzicht en Woonmarkt Rijnstreek.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen