Nieuwe naam voor De Fontein 2

Christelijke basisschool De Fontein 2 aan de Vroonhoevelaan heet met ingang van het nieuwe schooljaar Het Mozaïek. Er is voor een nieuwe naam gekozen, omdat De Fontein 1 en 2 per 1 september 2013 verder gaan als twee aparte scholen. De Fontein 1 aan de Oude Wereld, waar het meer dan 20 jaar geleden allemaal begon, heet dan weer als vanouds De Fontein.

Beide scholen kunnen zich dan zelfstandig profileren in de wijk Kerk en Zanen. Het Mozaïek doet dit door na de zomervakantie Engels aan te bieden. Vanaf groep 1 maken de leerlingen spelenderwijs kennis met deze taal en wordt het Engels tot en met groep 8 verder uitgebreid.

Kleurrijk en uniek
Ko Katsman, directeur van Het Mozaïek, en zijn team zijn blij met de nieuwe naam. Ko: “Er is voor deze passende naam gekozen, omdat een mozaïek kleurrijk en uniek is en het een prachtig geheel is van delen. Net zoals de school dat is met al haar kinderen, teamleden en ouders. Het onderwijs van Het Mozaïek bestaat uit vele onderdelen en aspecten en er is aandacht voor ieder deeltje. De school brengt daar samenhang in aan en verbondenheid. Om een mooi geheel te vormen, moeten ze goed bij elkaar passen en elkaar ook de ruimte geven.”

Feestelijk het schooljaar inluiden
De school wil de nieuwe naam op de eerste schooldag na de vakantie feestelijk onder de aandacht brengen met de onthulling van het nieuwe logo.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.