MAX krijgt nog één keer subsidie

Het college heeft besloten om Stichting MAX nog één keer subsidie te geven voor het organiseren van haar activiteiten. Na 2013 moet de organisatie op eigen benen kunnen staan.  MAX werkt met een aantal Alphense ondernemers aan een businessplan. Voorzitter Sander de Nie: “We hebben plannen genoeg en willen graag zelfstandig verder. Het businessplan wordt onze marsroute om dat te realiseren.”

Wethouder Michel du Chatinier: “MAX organiseert activiteiten voor jongeren tussen de 11 en 20 jaar. Zij hebben vanuit hun activiteiten een belangrijke rol in het aanbod voor jongeren en zijn een meerwaarde voor de stad.” MAX beheert sinds september 2012 op eigen verzoek het pand aan de Olympiaweg en heeft moeten ‘ingroeien’ in deze nieuwe situatie. Dit heeft tijd en energie gekost. Du Chatinier: “Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van MAX ook in 2013  door kunnen gaan, wil het college nog een keer subsidie geven.

MAX werkt aan een businessplan, een marsroute om zelfstandig verder te kunnen. Dat doen zij niet alleen, maar met inzet en hulp van een aantal Alphense ondernemers. Hun expertise wordt gebruikt om een goede businesscase op te stellen. Hierbij wordt reëel naar de exploitatiekosten en de bijkomende kosten van een verzelfstandiging gekeken. Ook geven zij advies over hoe je een gezonde bedrijfsvoering voert en behoudt. Indien nodig voorzien zij Stichting MAX van  juridisch advies of  financieel advies. De Nie: “We willen graag zelfstandig verder als partner voor jongerenactiviteiten zijn blij dat de gemeente hier achter staat.”

Het college heeft duidelijk aangegeven dat dit de laatste keer is dat MAX een incidentele subsidie krijgt vanuit de gemeente. Du Chatinier: “MAX heeft in de afgelopen periode laten zien dat zij het vermogen heeft om uit te groeien tot een zelfstandige welzijnsorganisatie. Dit blijkt uit de stappen die zij sinds september heeft gezet in het onderhoud van het pand, het aanboren van nieuwe contacten, het verhuren van ruimtes en het uitbreiden van het activiteitenaanbod. Streven moet altijd zijn om op eigen benen te staan. Ik heb er vertrouwen in dat MAX dit vanuit de ingeslagen weg ook kan realiseren.”

Aan de subsidie worden, zoals gebruikelijk bij elke subsidie die de gemeente verstrekt, voorwaarden gesteld.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.