Serviceplein Stadhuis geopend

Januari 2013 wordt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag & Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude een start gemaakt met de integrale dienstverlening aan de inwoners. De bestuurders werk en inkomen van de vijf gemeenten werken hierin samen.

Hélène Oppatja, wethouder werk en inkomen en stuurgroepvoorzitter werk & inkomen Rijnstreek werkt opende vandaag het Serviceplein.

Serviceplein

Vanaf januari kunnen inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude terecht bij het Serviceplein in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn voor vragen over werk, inkomen, welzijn, zorg en leerlingzaken, zoals leerplicht en leerlingenvervoer. De gemeenten Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem voeren de Wmo uit binnen de eigen gemeente en niet op het Serviceplein in Alphen aan den Rijn. De medewerkers op het Serviceplein beschikken over voldoende informatie om inwoners met vragen uit deze gemeenten op de terreinen welzijn en zorg goed te woord te staan en te verwijzen naar de juiste locaties in deze gemeenten.

De gezamenlijke ambitie van de gemeenten met de komst van het Serviceplein is het bieden van excellente dienstverlening; laagdrempelig en integraal op één herkenbare locatie. Het jaar 2013 wordt gebruikt om hieraan te bouwen, ook in samenwerking met externe partners.

Ook naar buiten toe wordt zichtbaar dat we starten met een nieuwe organisatie en werkwijze, waar in 2013 verder aan wordt ‘gebouwd’. Bij deze nieuwe organisatie en werkwijze, passen ook nieuwe namen voor het Serviceplein, de Regionale Uitvoeringsorganisatie en het Werkgeversservicepunthet. ‘Het Serviceplein’, de plek voor geïntegreerde, laagdrempelige dienstverlening voor het sociale domein, waar de gemeente mensen verder helpt; ‘De Startbaan’, voor werk in de regio, als de nieuwe naam voor de Regionale Uitvoeringsorganisatie; en ‘De Compagnon’, het aanspreekpunt voor werkgevers, als de nieuwe naam voor het Werkgeversservicepunt.


De Startbaan (Regionale Uitvoeringsorganisatie)

Ook gaan de Rijnstreekgemeenten januari 2013 van start met de Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUO) op het terrein van Werk. Inwoners die een uitkering aanvragen op het Serviceplein kunnen bij de ‘regionale uitvoeringsorganisatie in wording’ terecht voor alles wat met toeleiding naar werk te maken heeft. De bedoeling is dat op een tijdelijke werkervaringsplek wordt gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van iemand, vooral ook in relatie tot de situatie op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om zowel beschermde werkplekken als re-integratietaken voor mensen in de bijstand. Mensen zonder of met beperkt potentieel voor betaalde arbeid worden geactiveerd richting vrijwilligerswerk of sociale activering.

De Compagnon (Werkgeversservicepunt)

Om mensen aan een baan te helpen is het belangrijk, dat de gemeenten goede contacten onderhouden met de wergevers in de Rijnstreek. Het Werkgeversservicepunt is daarom een belangrijk onderdeel van de regionale uitvoeringsorganisatie. Ook dit werkgeversservicepunt Rijnstreek gaat in januari 2013 van start. Het richt zich op een goed relatiebeheer met de lokale en regionale werkgevers met het oog op het bevorderen van een goede aansluiting tussen de vraag naar en aanbod van arbeid voor inwoners die een uitkering ontvangen. Het WSR werkt samen met het UWV en zal aansluiten op de regionale werkgeversdienstverlening die in Holland Rijnland wordt voorbereid.

Waar bevinden deze instanties zich?

Het Serviceplein is per 2 januari te vinden in de hal van het stadhuis van Alphen aan den Rijn. De regionale uitvoeringsorganisatie en het werkgeversservicepunt worden gevestigd in het SWA-gebouw SWAenendrift. 

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen