Gemeenten werken samen aan kansen Groene Hart

De drie colleges van Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn slaan de handen ineen en besloten op 8 januari een heldere koers voor de economie van het Groene Hart te gaan formuleren. Voor de zomer moeten ambities en agenda gereed zijn. Deze worden opgesteld in nauwe samenwerking met kennisinstituten en ondernemers.

Als het aan de drie colleges ligt (her)pakt het Groene Hart haar economische positie in de Randstad.

Het Groene Hart is van oudsher sterk in de land- en de tuinbouw, de handel en de logistiek. Deze sectoren staan echter steeds meer onder druk. Er moet geïnnoveerd worden anders raakt de economische rol van het Groene Hart uitgespeeld en verwordt het gebied tot een museum. Een museum zonder economische potentie, dat is geen gezond perspectief. Niet voor de werkgelegenheid, de ondernemers maar zeker ook niet voor het gebied.

De Universiteit van Wageningen onderzoekt momenteel in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn in hoeverre het Groene Hart aan zou kunnen sluiten bij de ‘biobased delta’ en (weer) als produktieland voor voedsel, energie en andere grondstoffen kan dienen.

De uitwerking bevindt zich nog in een pril stadium, zo laten de colleges na gezamenlijk overleg weten, maar door direct met zowel de ondernemers als de kennisinstituten aan de slag te gaan, weten we waar de kansen liggen. Europa en de metropoolregio’s opereren snel, het Groene Hart heeft geen tijd te verliezen.

Door, naast het belang van recreatie en toerisme, terug te grijpen op de kracht van het produktieland willen de colleges de regionale economie weer versterken.

Juist in een tijd dat men zich wereldwijd grote zorgen maakt om voedselschaarste en energievoorziening liggen de kansen voor een biobased economie voor het oprapen, ook in het Groene Hart.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.