Gemeenten werken samen aan kansen Groene Hart

De drie colleges van Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn slaan de handen ineen en besloten op 8 januari een heldere koers voor de economie van het Groene Hart te gaan formuleren. Voor de zomer moeten ambities en agenda gereed zijn. Deze worden opgesteld in nauwe samenwerking met kennisinstituten en ondernemers.

Als het aan de drie colleges ligt (her)pakt het Groene Hart haar economische positie in de Randstad.

Het Groene Hart is van oudsher sterk in de land- en de tuinbouw, de handel en de logistiek. Deze sectoren staan echter steeds meer onder druk. Er moet geïnnoveerd worden anders raakt de economische rol van het Groene Hart uitgespeeld en verwordt het gebied tot een museum. Een museum zonder economische potentie, dat is geen gezond perspectief. Niet voor de werkgelegenheid, de ondernemers maar zeker ook niet voor het gebied.

De Universiteit van Wageningen onderzoekt momenteel in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn in hoeverre het Groene Hart aan zou kunnen sluiten bij de ‘biobased delta’ en (weer) als produktieland voor voedsel, energie en andere grondstoffen kan dienen.

De uitwerking bevindt zich nog in een pril stadium, zo laten de colleges na gezamenlijk overleg weten, maar door direct met zowel de ondernemers als de kennisinstituten aan de slag te gaan, weten we waar de kansen liggen. Europa en de metropoolregio’s opereren snel, het Groene Hart heeft geen tijd te verliezen.

Door, naast het belang van recreatie en toerisme, terug te grijpen op de kracht van het produktieland willen de colleges de regionale economie weer versterken.

Juist in een tijd dat men zich wereldwijd grote zorgen maakt om voedselschaarste en energievoorziening liggen de kansen voor een biobased economie voor het oprapen, ook in het Groene Hart.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen