D66: onderwerp Coupépolder bij de raad houden

Tijdens de gemeenteraadvergadering van 20 december over de Coupépolder zal D66 een motie indienen waarin – als de motie wordt aangenomen – de gemeenteraad besluit om het onderwerp “nazorg Coupépolder” jaarlijks op de agenda van de raad(scommissie) te zetten om resultaten en ontwikkelingen rond de Alphense gifbelt te kunnen bespreken. Als het aan D66 is zal dit onderwerp ook bij de raad blijven voor discussie en besluitvorming, en niet aan het college van B&W worden gedelegeerd.

Eén van de aanbevelingen uit het rapport dat door een aantal externe deskundigen over de Coupépolder is geschreven is om de raad aan het roer te zetten bij dit dossier. De gemeenteraad vertegenwoordigt te burgers hierin, en het is belangrijk dat dat dit onderwerp daarom door de vertegenwoordigers van de Alphense burgers behandeld wordt, aldus D66.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.