Wat kunnen de Alphense kerken betekenen voor het Detentie Centrum Alphen?

,,Kunnen en willen de Alphense kerken iets betekenen voor de mensen die in het Detentie Centrum Alphen worden ondergebracht?” Dat is de centrale vraag tijdens de informatie-avond die op maandag 26 november a.s., aanvang 20.00 uur, in de Lichtkring aan de Amerikalaan 91 wordt gehouden.

Het Detentie Centrum Alphen (DCA) is weer in gebruik genomen en er zijn inmiddels honderden buitenlanders ingesloten. Dit aantal wordt in de komende maanden verder uitgebreid. Het DCA kent een ‘Huis van bewaring’ voor de groep die verdacht wordt van misdrijven en in afwachting is van hun rechtszaak. Degenen die veroordeeld zijn verblijven in de afdeling ‘Gevangenis’ en de derde categorie bestaat uit ‘illegalen’, mensen zonder geldige verblijfsstatus of -vergunning. Zij worden vastgehouden omdat ze uitgeprocedeerde asielzoekers zijn of om een andere reden uitgezet worden.

De afdeling Geestelijke Verzorging houdt in het Detentiecentrum individuele (pastorale) gesprekken met de gedetineerden en organiseert wekelijks kerk- en gebedsdiensten.  Daarnaast verzorgt zij diverse activiteiten als gespreksgroepen en groepsactiviteiten.  De beide pastores die verbonden zijn aan het Detentiecentrum geven informatie over de stand van zaken. Als wijkpredikant van de wijk Kerk en Zanen vraagt dominee Van Stralen zich af: ,,Wat is de rol van de lokale kerk hierbij?”    

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.