Iedereen kan huren bij wonenCentraal

WonenCentraal introduceert vanaf 1 januari een nieuw huurbeleid. WonenCentraal heeft dan voor iedere inkomensgroep een apart aanbod. Iedereen krijgt daarmee een kans om een woning te huren. Oud of jong, weinig of juist meer te besteden. Het huurbeleid past binnen het nieuwe regeerakkoord, want wonenCentraal berekent de nieuwe huren op basis van de WOZ-waarde van de woning.

Kern van het huurbeleid

De kern van het nieuwe huurbeleid is: voldoende betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens en voor starters. WonenCentraal biedt hierin een ruim aanbod. Het is niet te voorkomen dat de huren hoger worden. Toch kunnen mensen met de laagste inkomens nog steeds betaalbaar wonen bij wonenCentraal. De corporatie heeft namelijk een groot aanbod aan goedkope sociale huurwoningen. Van ruim 2.800 woningen blijft de huur lager dan €525,-.

Ruim 6.300 woningen hebben een huurprijs lager dan €664,66.

Ook voor de mensen met een middeninkomen gaat wonenCentraal betaalbare huurwoningen aanbieden. WonenCentraal gaat woningen die zij te koop heeft staan, maar die na vier maanden nog niet verkocht zijn, opnieuw verhuren. Iedereen kan dan deze woning huren, want er geldt voor deze woningen geen inkomenseis. Vooral voor huishoudens met een middeninkomen is dit een kans op een betaalbare huurwoning. Voor deze nieuwe huurders geldt ook het recht om hun huurwoning later alsnog te kopen met een korting van 10%. Er is dus gelegenheid om ‘proef te wonen’.

Tot slot biedt wonenCentraal een beperkt aantal vrije sector huurwoningen aan. De huurprijs van deze woningen ligt doorgaans tussen de €664,67 en €1.122,-.

Berekening van de huur

Nieuw is dat voor het berekenen van de huurprijs een percentage wordt genomen van de WOZ-waarde van de woning. Voor de sociale huurwoningen is dit gemiddeld 3.9%. Door het gebruik van WOZ-waarde voor het bepalen van de huurprijs gaat wonenCentraal uit van een meer marktgerichte huur. In de waarde van de woning wordt bijvoorbeeld ook de locatie meegerekend. Daarmee past de nieuwe huurberekening in het regeerakkoord. De regering wil het oude woningwaarderingstelsel afschaffen en de huren berekenen op basis WOZ-waarde. Het regeerakkoord gaat er vanuit dat de huur maximaal 4,5% van de WOZ-waarde mag bedragen. De huurprijs van de sociale huurwoningen zal niet hoger zijn dan €664,66.

Heffingen

Het stijgen van de huren is nodig omdat woningcorporaties de huurtoeslag moeten financieren. WonenCentraal moet vanaf 2014 hiervoor jaarlijks 2,7 miljoen euro aan het Rijk geven. Het nieuwe kabinet wil deze verhuurdersheffing de jaren daarop bijna verdubbelen. Om dat te compenseren, biedt het nieuwe kabinet de mogelijkheid de huren te verhogen van huurders met een hoger inkomen. WonenCentraal is genoodzaakt om gebruik te maken van de huurverhogingsmogelijkheden die het Rijk biedt.

Naast de jaarlijkse verhuurdersheffing moet wonenCentraal ook nog eens 1,5 miljoen euro betalen voor de sanering van andere corporaties die in problemen zijn gekomen.

Samenwerking

WonenCentraal heeft afgelopen jaar samen met de Huurdersraad gewerkt aan het nieuwe huurbeleid. Dit was nodig omdat het experiment Huur op Maat per 1 april jl. was gestopt. Met Huur op Maat kregen de huurders met de laagste inkomens de hoogste korting op de huurprijs. WonenCentraal moest op zoek naar een nieuwe manier van verhuren van woningen die het beste aansloot bij het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met de laagste inkomens. Dat is gelukt met het nieuwe huurbeleid.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.