STA-ART teleurgesteld op cultuurvisie gemeente

Op 19 september 2012 heeft wethouder van cultuur Helene Oppatja de pers ingelicht over de cultuurvisie Alphen aan den rijn 2012-2018. STA-ART speelt in deze cultuurvisie een zeer ondergeschikte rol. Hierin wordt duidelijk dat de aandacht die de wethouder besteed aan beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte nagenoeg nihil is.

Maar vooral ook de subsidie die verdeeld wordt hierin erg nadelig zijn voor STA-ART.

STA-ART is een organisatie die samen met eigen kunstenaars en vrijwilligers het Alphense publiek de cultuur biedt die Alphen aan den Rijn voorbrengt. Dit doet STA-ART onder meer door samen te werken met andere spelers in het culturele landschap maar ook door in eigen galerie deze cultuur aan te bieden. Cultuur in de openbare ruimte.

Gevolgen van de nota zijn onder andere dat de subsidie die STA-ART krijgt vanaf 2014 met zo’n 85% wordt gereduceerd.

Dit zal ten koste gaan van de exploitatie van de galerie maar met name ten koste van de educatie projecten waar STA-ART actief in is. Zoals de atelier stages en het meewerken aan projecten met en over kunst op basisscholen en het middelbaar onderwijs.

Maar ook de Open Atelier Route zal hierdoor minder of sterk verminderd tot uiting kunnen komen.

STA-ART begrijpt dat er bezuinigd moet worden op cultuur en is vanuit dit oogpunt begonnen om zelf nieuwe geldstromen aan te boren om de projecten en exploitatie van de galerie te kunnen blijven financieren. Echter dit kan de stichting, die grotendeels draait op vrijwilligers, niet in één jaar realiseren. We hebben daarom de Gemeente proactief aangeboden om de subsidie gestaffeld in een aantal jaren af te bouwen en ons daarmee de kans te geven “onze eigen broek” op te gaan houden. Hier hebben we een realistisch scenario van minimaal 5 jaar voor nodig. Die tijd wordt ons niet gegund in deze cultuurvisie.

STA-ART heeft de wethouder een bezwaarschrift geschreven op de voorgenomen bezuinigingen en hoopt dat de gemeente met haar in gesprek wil gaan hierover.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.