Groen licht voor hoogwaardig openbaar vervoer

De provincie Zuid-Holland heeft afspraken met de minister van Infrastructuur en Milieu gemaakt over investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het noordelijk deel van de provincie. Onderzoek heeft aangetoond dat de kosten-batenverhouding de investeringen rechtvaardigt. Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en tussen Leiden en Utrecht gaan extra treinen rijden. Ook komen op zes trajecten HOV-bussen te rijden. Het netwerk vormt een alternatief voor het politiek en financieel onhaalbaar gebleken lightrailproject RijnGouwelijn.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft aan eerdere afspraken over het HOV-NET Zuid-Holland Noord de voorwaarde verbonden dat de maatschappelijke baten voldoende opwegen tegen de kosten. Dit onderzoek is in de zomerperiode afgerond. De minister is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. 

Treinen

Op de lijn Gouda-Alphen aan den Rijn gaan vanaf 2016 light trains rijden. Dat zijn lichte en luxueuze voertuigen die snel kunnen optrekken en remmen, waardoor ze een hoge gemiddelde snelheid halen. De treinstellen hebben een comfortabele lage instap. Op werkdagen tussen 6.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur rijden deze treinen vier keer per uur. Buiten de brede spits twee keer per uur. Het onderzoek naar de kosten en baten heeft uitgewezen dat er voldoende vraag van reizigers is om in de spits vier keer per uur te rijden; dat was in een eerdere fase onzeker. Nieuw op het traject zijn de stations Waddinxveen Zuid en Boskoop Snijdelwijk.

Op de lijn Leiden-Utrecht komt vanaf 2020 naast de intercity elk half uur een sprinter te rijden, gedurende de hele dag, zodat de frequentie van twee naar vier treinen gaat. De sprinter zal twee nieuwe stations bedienen: Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoude Meerburg. Het onderzoek wijst uit dat er voldoende vraag van reizigers is. De komst van beide stations was in mei 2012 nog onzeker.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Een halfuursdienst tussen Leiden en Utrecht is niet meer van deze tijd. Ik ben blij dat we eraan werken om de verbinding te verbeteren en de woonkernen langs het spoor beter te ontsluiten. Op deze manier grijpen ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitsbeleid goed op elkaar in. Goed nieuws is ook dat we tussen Gouda en Alphen meteen vier keer per uur in de spits kunnen gaan rijden. Er is voldoende vraag van reizigers om een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken.”

HOV-bussen

HOV-bussen rijden buiten de binnensteden met een hoge gemiddelde snelheid, onder meer doordat zij (deels) gebruik maken van busbanen. Ze rijden op werkdagen overdag minimaal een tienminutendienst, wat overeen komt met een frequentie van zes keer per uur per richting.
‘s Avonds en in het weekeinde is een lagere frequentie mogelijk. De bussen en haltes van het HOV-NET Zuid-Holland Noord krijgen een hoogwaardig kwaliteitsniveau en bieden actuele reisinformatie. Dankzij uitstekende aansluitingen en voorzieningen kunnen reizigers comfortabel overstappen op ander openbaar vervoer, fiets of auto. De introductie van stille en energievriendelijke bussen draagt bij aan een beter leefklimaat in woongebieden.

De HOV-bussen komen op de volgende trajecten te rijden:

•   Alphen aan den Rijn-Leimuiden-Schiphol (2013)

•   Leiden Lammenschans-Zoetermeer (2015)

•   Noordwijk-Voorhout-Sassenheim-Bollenstreek-Schiphol (2016)

•   Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk (2018)

•   Leiden Centraal-Leiden Lammenschans (nog te plannen)

•   Leiden Centraal-Leiderdorp (nog te plannen)

Het HOV-NET Zuid-Holland Noord gaat op termijn invulling geven aan R-net, de kwaliteitsformule voor openbaar vervoer in de Randstad. Per eind 2012 verzorgt Arriva al het streekvervoer in de Provincie Zuid-Holland. Vanaf dat moment wordt de kwaliteit van het regionaal busvervoer stapsgewijs op R-net-niveau gebracht. In de eerste fase met Qliners, maar zodra de infrastructuur, haltes en voorzieningen voor ketenmobilteit aan de kwaliteitsvereisten voldoen, met bussen in de R-net-huisstijl.

Tot slot

De komende maanden gaat de provincie in overleg met de betrokken gemeenten om afspraken te maken over de ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van de HOV-knooppunten. Daarnaast moeten er nog definitieve afspraken over overwegveiligheid worden gemaakt. De gemeenten en regio betalen ruim € 80 miljoen mee aan de realisering van het HOV-NET Zuid-Holland Noord en het ministerie van Infrastructuur en Milieu € 195 miljoen. De provincie Zuid-Holland draagt het restant bij; het exacte totaalbedrag is nu geraamd op € 445 miljoen en wordt precies bekend zodra er definitieve afspraken over de overwegveiligheid zijn gemaakt.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.