Groen licht voor hoogwaardig openbaar vervoer

De provincie Zuid-Holland heeft afspraken met de minister van Infrastructuur en Milieu gemaakt over investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het noordelijk deel van de provincie. Onderzoek heeft aangetoond dat de kosten-batenverhouding de investeringen rechtvaardigt. Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en tussen Leiden en Utrecht gaan extra treinen rijden. Ook komen op zes trajecten HOV-bussen te rijden. Het netwerk vormt een alternatief voor het politiek en financieel onhaalbaar gebleken lightrailproject RijnGouwelijn.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft aan eerdere afspraken over het HOV-NET Zuid-Holland Noord de voorwaarde verbonden dat de maatschappelijke baten voldoende opwegen tegen de kosten. Dit onderzoek is in de zomerperiode afgerond. De minister is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. 

Treinen

Op de lijn Gouda-Alphen aan den Rijn gaan vanaf 2016 light trains rijden. Dat zijn lichte en luxueuze voertuigen die snel kunnen optrekken en remmen, waardoor ze een hoge gemiddelde snelheid halen. De treinstellen hebben een comfortabele lage instap. Op werkdagen tussen 6.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur rijden deze treinen vier keer per uur. Buiten de brede spits twee keer per uur. Het onderzoek naar de kosten en baten heeft uitgewezen dat er voldoende vraag van reizigers is om in de spits vier keer per uur te rijden; dat was in een eerdere fase onzeker. Nieuw op het traject zijn de stations Waddinxveen Zuid en Boskoop Snijdelwijk.

Op de lijn Leiden-Utrecht komt vanaf 2020 naast de intercity elk half uur een sprinter te rijden, gedurende de hele dag, zodat de frequentie van twee naar vier treinen gaat. De sprinter zal twee nieuwe stations bedienen: Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoude Meerburg. Het onderzoek wijst uit dat er voldoende vraag van reizigers is. De komst van beide stations was in mei 2012 nog onzeker.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Een halfuursdienst tussen Leiden en Utrecht is niet meer van deze tijd. Ik ben blij dat we eraan werken om de verbinding te verbeteren en de woonkernen langs het spoor beter te ontsluiten. Op deze manier grijpen ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitsbeleid goed op elkaar in. Goed nieuws is ook dat we tussen Gouda en Alphen meteen vier keer per uur in de spits kunnen gaan rijden. Er is voldoende vraag van reizigers om een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken.”

HOV-bussen

HOV-bussen rijden buiten de binnensteden met een hoge gemiddelde snelheid, onder meer doordat zij (deels) gebruik maken van busbanen. Ze rijden op werkdagen overdag minimaal een tienminutendienst, wat overeen komt met een frequentie van zes keer per uur per richting.
‘s Avonds en in het weekeinde is een lagere frequentie mogelijk. De bussen en haltes van het HOV-NET Zuid-Holland Noord krijgen een hoogwaardig kwaliteitsniveau en bieden actuele reisinformatie. Dankzij uitstekende aansluitingen en voorzieningen kunnen reizigers comfortabel overstappen op ander openbaar vervoer, fiets of auto. De introductie van stille en energievriendelijke bussen draagt bij aan een beter leefklimaat in woongebieden.

De HOV-bussen komen op de volgende trajecten te rijden:

•   Alphen aan den Rijn-Leimuiden-Schiphol (2013)

•   Leiden Lammenschans-Zoetermeer (2015)

•   Noordwijk-Voorhout-Sassenheim-Bollenstreek-Schiphol (2016)

•   Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk (2018)

•   Leiden Centraal-Leiden Lammenschans (nog te plannen)

•   Leiden Centraal-Leiderdorp (nog te plannen)

Het HOV-NET Zuid-Holland Noord gaat op termijn invulling geven aan R-net, de kwaliteitsformule voor openbaar vervoer in de Randstad. Per eind 2012 verzorgt Arriva al het streekvervoer in de Provincie Zuid-Holland. Vanaf dat moment wordt de kwaliteit van het regionaal busvervoer stapsgewijs op R-net-niveau gebracht. In de eerste fase met Qliners, maar zodra de infrastructuur, haltes en voorzieningen voor ketenmobilteit aan de kwaliteitsvereisten voldoen, met bussen in de R-net-huisstijl.

Tot slot

De komende maanden gaat de provincie in overleg met de betrokken gemeenten om afspraken te maken over de ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van de HOV-knooppunten. Daarnaast moeten er nog definitieve afspraken over overwegveiligheid worden gemaakt. De gemeenten en regio betalen ruim € 80 miljoen mee aan de realisering van het HOV-NET Zuid-Holland Noord en het ministerie van Infrastructuur en Milieu € 195 miljoen. De provincie Zuid-Holland draagt het restant bij; het exacte totaalbedrag is nu geraamd op € 445 miljoen en wordt precies bekend zodra er definitieve afspraken over de overwegveiligheid zijn gemaakt.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen