Ruim baan voor bus Leimuiden – Alphen aan den Rijn

Op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn vervangt en verbreedt de provincie de Drechtbrug en komt er een parallelweg op de nieuwe brug over de Leidschevaart. Dit hebben Gedeputeerde Staten deze week besloten. Met dit besluit kan niet alleen de bus, maar ook het overige verkeer straks beter doorstromen. De maatregelen komen voort uit de Corridorstudie N207, een onderzoek van de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten om te komen tot een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio RijnGouwestreek. Voor het uitvoeren van de maatregelen tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn, werkt de provincie samen met de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn.

Eerder besloot de provincie al tot vervanging en verbreding van de brug over de Leidschevaart en de aanleg van busstroken langs de N207. Deze worden nu zo gemaakt dat ze in de toekomst eenvoudig als doelgroepenstrook of eventueel als extra rijstrook kunnen worden omgebouwd. Daarvoor is dan geen nieuwe grondverwerving nodig. Door het vernieuwen en verbreden van de Drechtbrug en de brug over de Leidschevaart lopen de busstroken straks door tot over de bruggen. Het busverkeer hoeft in de nieuwe situatie niet voor de bruggen weer in te voegen op de hoofdrijbaan. Dat bevordert de doorstroming, zowel van de bus als van het autoverkeer.

Bereikbaarheid landbouwpercelen
Door de aanleg van de busstroken moeten de huidige landbouwoversteken op dit deel van de N207 verdwijnen. Dit om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Om de landbouwpercelen toch bereikbaar te houden heeft de provincie – in overleg met de gemeente Kaag en Braassem en de agrariërs – nieuwe ontsluitingsroutes voorgesteld. Het verkeerstunneltje onder de N207 bij de Kerkweg wordt vervangen door een landbouwtunnel zodat het landbouwverkeer en ander lokaal verkeer van de tunnel gebruik kan gaan maken om aan de andere kant van de N207 te komen. Met een nieuw aan te leggen parallelweg over de brug over de Leidschevaart kunnen agrariërs aan de oostzijde van de N207 en bewoners van Woudsedijk-Noord ook in zuidelijke richting aansluiten op de N207. Met de aanleg van deze parallelweg, welke in noordelijke richting wordt doorgetrokken tot aan de aansluiting met de Kerkweg, wordt gelijk een groot gedeelte van de problematiek van het doorgaand landbouwverkeer door de kernen van Rijnsaterwoude aangepakt.

Wethouder Verkeer van de gemeente Kaag en Braassem, Ton van Velzen, is tevreden met de afgesproken aanpassingen: “Ons voorstel om aan de westkant van de N207, tussen de aansluiting Herenweg en de rotonde Vriezenweg, een parallelweg te maken voor landbouwverkeer wordt helaas niet doorgevoerd. Alsnog wordt het maximaal haalbare resultaat in veiligheid en doorstroming op de weg in Rijnsaterwoude gerealiseerd, met het beschikbare budget.”

N207 Leimuiden – Gouda
Nu en in de komende jaren worden er allerlei maatregelen genomen om knelpunten op de N207 tussen Leimuiden en Gouda op te lossen. Door de maatregelen komen er minder files en worden sluiproutes overbodig. Daarnaast verbetert de doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en mainports Rotterdam en Schiphol. De greenports van Aalsmeer en Boskoop, de overslagterminal in Alphen en de stad Alphen aan de Rijn worden hierdoor beter bereikbaar. Om gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, worden tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn busstroken aangelegd.
Daar waar het verkeer niet meer door de kernen gaat, verbetert de leefbaarheid. De regio wordt hiermee aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven en dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid.

Meer informatie
Meer informatie over de maatregelen van de provincie op de N207 kunt u lezen op www.zuidholland.nl/n207 .

De verbetering van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden is onderdeel van de plannen voor de “Corridor N207”, waarin provincie, regio en gemeenten samenwerken aan de verbetering van deze belangrijke verkeersverbinding. Ook het bedrijfsleven is hierbij betrokken. Gedeputeerde Staten hebben al 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitwerken en uitvoeren van de verbeterplannen. 

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen