Leerhuis “Predestinatie en vrijheid”

Heeft God alles wat gebeurt al vastgelegd? Of is al ons handelen alleen afhankelijk van ons brein als een soort machine? Op deze twee vragen wordt in dit leerhuis ingegaan. Op 25 september in de Maranathakerk en op 2 oktober in de Adventskerk. Beide keren om 20.00 uur.

In zijn boek ‘Knielen op een bed violen’ beschrijft Jan Siebelink het leven van zijn vader. Deze komt in contact met een ultra gereformeerde geloofsgemeenschap waarin een extreme uitleg van de predestinatieleer wordt gepredikt. Met dit laatste wordt bedoeld dat God reeds van tevoren het eeuwige lot van een mens bepaalt en dat de mens daar niets aan kan toedoen of afdoen. Ds. J.W.C. Vonhof zal dit boek bespreken en de achtergronden schetsen van de predestinatieleer. Wat is de waarde ervan en waar is deze leer ontspoord?

In zijn boek ‘Wij zijn ons brein’ beschrijft de hersenonderzoeker Dick Swaab niet alleen de werking van onze hersenen, maar beweert ook dat de menselijke geest samenvalt met het brein. Dat roept allerlei vragen op. Wordt de mens zo geen machine, waaraan elke vrijheid ontbreekt. En hoe zit het dan met de menselijke verantwoordelijkheid? Kortom: is dit niet een nieuwe vorm van predestinatie (of determinisme), maar dan niet vanuit God, maar vanuit de wetten van de natuur? Ds. P.L. Smilde zal dit boek bespreken en dit spiegelen aan het mensbeeld dat in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis naar voren komt.

De eerste avond zal plaatsvinden op 25 september 20.00 uur in de Maranathakerk (Jongkindt Coninckstraat 2b), n.a.v. het boek ‘Knielen op een bed violen’. Inleiding ds J.W.C.Vonhof.
De tweede avond zal plaatsvinden op 2 oktober 20.00 in de Adventskerk (Julianastraat 69), n.a.v. het boek ‘Wij zijn ons brein’. Inleiding ds P.L. Smilde

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
  1. Pasar Malam

    oktober 11 - oktober 14
  2. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

    oktober 19 @ 19:30 - 22:00