Baggerwerkzaamheden Oude Rijn

De provincie Zuid-Holland baggert vanaf eind augustus 2012 tot en met juli 2013 de Oude Rijn. Het gaat om het gedeelte tussen het centrum van Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water waardoor de overlast voor omwonenden beperkt is. Mogelijk ontstaat enige vertraging voor de scheepvaart.

Waarom baggeren?

De provincie baggert haar vaarwegen om deze diep genoeg te houden voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart. In de vaarwegen ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Om te voorkomen dat de vaarwegen steeds minder diep worden, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Ook garandeert het een goede afvoer van het water en het bevordert de waterkwaliteit.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.