Voorwaarden invulling Stadshart Lage Zijde duidelijk

Het college van B&W, Corio en Vorm zijn het eens over de voorwaarden waaronder de plannen voor het Stadshart Lage Zijde worden ingevuld. Nu is de beslissing van de gemeenteraad en de interne besluitvorming binnen Corio doorslaggevend. De gemeente heeft taxaties laten uitvoeren om te toetsen of de financiële uitgangspunten van de plannen marktconform zijn.

Mede ingegeven door de visie van coördinerend architect Jos van Eldonk zijn de plannen op onderdelen aangepast. Bijvoorbeeld het verkleinen van het Thorbeckeplein, het bewandelbaar maken van de Rijnzijde en het vrijmaken van het Nutsgebouw. De herontwikkeling van de Lage Zijde sluit hiermee beter aan bij de huidige omliggende bebouwing en zal gezamenlijk met de Hoge Zijde een complementair stadshart vormen. Een belangrijke doelstelling voor de herontwikkeling is dat het gehele gebied rondom het Thorbeckeplein gelijktijdig wordt opgeleverd.

Bij de ontwikkeling van het Stadshart Lage Zijde is kwaliteit leidend. Het doel is een stadshart dat de komende 100-150 jaar moet blijven staan. Een winkelgebied waarin de menselijke maat de boventoon voert met ruimte voor wonen, horeca en cultuur.

Coördinerend wethouder Stadshart, Stan Lyczak, over de gezamenlijk geformuleerde voorwaarden; ‘Eindelijk kunnen we de 25 jaar durende teloorgang van de Lage Zijde stoppen. We hebben een mooi plan en duidelijkheid over de voorwaarden van partners waardoor het uitvoeren ook financieel haalbaar blijkt. We kijken nu wel naar een tekort van

3 miljoen euro, maar aanpassingen binnen de begroting kunnen dit verschil tot nul reduceren.

Stadsontwikkeling in de huidige financiële markt is een lastige opgave. Daarom heeft de overheid een belangrijke taak bij de realisatie van dit soort plannen. Juist in deze tijd is investeren in de toekomst belangrijk, want niets doen is geen optie en het realiseren van een groot herontwikkelingsproject en een aantrekkelijk stadshart vraagt om een gemeente die een bijdrage durft te leveren. Die keus hebben wij nu gemaakt en daar ben ik er blij mee.’

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.