Voorwaarden invulling Stadshart Lage Zijde duidelijk

Het college van B&W, Corio en Vorm zijn het eens over de voorwaarden waaronder de plannen voor het Stadshart Lage Zijde worden ingevuld. Nu is de beslissing van de gemeenteraad en de interne besluitvorming binnen Corio doorslaggevend. De gemeente heeft taxaties laten uitvoeren om te toetsen of de financiële uitgangspunten van de plannen marktconform zijn.

Mede ingegeven door de visie van coördinerend architect Jos van Eldonk zijn de plannen op onderdelen aangepast. Bijvoorbeeld het verkleinen van het Thorbeckeplein, het bewandelbaar maken van de Rijnzijde en het vrijmaken van het Nutsgebouw. De herontwikkeling van de Lage Zijde sluit hiermee beter aan bij de huidige omliggende bebouwing en zal gezamenlijk met de Hoge Zijde een complementair stadshart vormen. Een belangrijke doelstelling voor de herontwikkeling is dat het gehele gebied rondom het Thorbeckeplein gelijktijdig wordt opgeleverd.

Bij de ontwikkeling van het Stadshart Lage Zijde is kwaliteit leidend. Het doel is een stadshart dat de komende 100-150 jaar moet blijven staan. Een winkelgebied waarin de menselijke maat de boventoon voert met ruimte voor wonen, horeca en cultuur.

Coördinerend wethouder Stadshart, Stan Lyczak, over de gezamenlijk geformuleerde voorwaarden; ‘Eindelijk kunnen we de 25 jaar durende teloorgang van de Lage Zijde stoppen. We hebben een mooi plan en duidelijkheid over de voorwaarden van partners waardoor het uitvoeren ook financieel haalbaar blijkt. We kijken nu wel naar een tekort van

3 miljoen euro, maar aanpassingen binnen de begroting kunnen dit verschil tot nul reduceren.

Stadsontwikkeling in de huidige financiële markt is een lastige opgave. Daarom heeft de overheid een belangrijke taak bij de realisatie van dit soort plannen. Juist in deze tijd is investeren in de toekomst belangrijk, want niets doen is geen optie en het realiseren van een groot herontwikkelingsproject en een aantrekkelijk stadshart vraagt om een gemeente die een bijdrage durft te leveren. Die keus hebben wij nu gemaakt en daar ben ik er blij mee.’

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen