Alphen bereidt zich voor op bezuinigingen

Alphen aan den Rijn moet opnieuw bezuinigen. Om het gemeentelijke huishoudboekje ook in de toekomst op orde te houden, moeten er keuzes gemaakt worden. Het college heeft in de voorjaarsnota een aantal zoekrichtingen uitgewerkt en vraagt de raad om richtinggevende uitspraken. De input die inwoners, instellingen en raad hebben gegeven bij Alphen in Balans is gebruikt bij de totstandkoming van de zoekrichtingen.

De combinatie van economische crises, verminderde inkomsten en de onduidelijke financiële situatie vanuit Den Haag maken dat de gemeente nog niet exact weet hoeveel zij moet bezuinigen. Wethouder financiën, Michel du Chatinier: “De consequenties van de bezuinigingen zijn simpelweg niet in te schatten op dit moment. Pas medio juni, en eigenlijk pas na de verkiezingen in september, verwachten we meer duidelijkheid over de miljardenbezuinigingen en hun invloed op de algemene uitkering. We gaan daar niet op wachten, maar zetten nu gerichte stappen.” Het college presenteert in oktober, bij de programmabegroting 2013-2016, een integrale afweging en een sluitende begroting op basis van de keuzes die nu worden gemaakt. De gemeente zet in op een pakket van maatregelen van 6 miljoen euro.

Inkomsten en uitgaven

Het Rijk gaat over de hele linie fors bezuinigen. Aan de andere kant krijgen we vanuit het Rijk meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Werk, Jeugd en de Wmo, terwijl het geld dat de gemeenten daarvoor meekrijgen minder is dan wat het Rijk er nu zelf aan uitgeeft. De inkomsten nemen dus zowel in absolute als in relatieve zin af. Het is niet langer afdoende om tijdelijk de broekriem aan te halen. Er moet gekeken worden naar structurele oplossingen.

Alphen in Balans

De eerdere maatregelen vanuit Alphen in Balans zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. De richtingen die inwoners, instellingen en raad hebben gegeven voor mogelijke bezuinigingen zijn gebruikt bij de totstandkoming van de zoekrichtingen in de voorjaarsnota.

Richtingen

In de Voorjaarsnota 2012 – 2016 benoemt het college de richtingen, waarlangs zij de discussie met de raad wil voeren. Alphen aan den Rijn heeft de afgelopen jaren mooie voorzieningen en een goede infrastructuur gecreëerd. Nu de financiële middelen de gemeente aanzet tot keuzes, zijn er grofweg drie opties:

Stoppen met zaken waarvoor geen vaste verplichtingen gelden of die nog beïnvloedbaar zijn

Zaken in stand houden, maar dan niet op kosten van de gemeente.

Plannen tijdelijk vooruit schuiven, totdat er meer financiële ruimte is.

Aanzet voor toekomst

Deze onzekere tijden noodzaakt het college tot het nemen van voelbare en soms pijnlijke beslissingen. Zij schrikt daar niet voor terug, maar vraagt aan de raad om een duidelijke visie en keuzes. Deze voorjaarsnota vormt daartoe een belangrijke aanzet. Dit is de laatste zelfstandige voorjaarsnota van de gemeente Alphen aan den Rijn. De Voorjaarsnota 2013-2017 is een gezamenlijke voorjaarsnota met Boskoop en Rijnwoude. De bezuinigingskeuzes die Alphen aan den Rijn maakt worden overlegd met de fusiepartners zodat de nieuwe gemeente vanuit duidelijke financiële kaders kan starten.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.