Laatste fase reconstructie President Kennedylaan

De reconstructie van de President Kennedylaan tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel en de Edelsteensingel is bijna klaar. Eind mei wordt de weg enkele dagen afgesloten voor verkeer, zodat de laatste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het verkeer wordt met borden omgeleid en Connexxion rijdt een aangepaste route. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van de bestaande fiets- en voetpaden. Alleen tijdens het asfalteren kan geen gebruik worden gemaakt van de bestaande oversteken op de kruising. Op dat moment worden alternatieve routes aangegeven.

Werkzaamheden

Eind mei wordt het geluidsreducerend asfalt en de belijning aangebracht op de President Kennedylaan. Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk gecombineerd met de werkzaamheden op het kruispunt President Kennedylaan / Burgemeester Bruins Slotsingel en het gedeelte Kennedylaan-noord tot aan de Troubadourweg. Het gaat hier om het aanbrengen van de deklaag en belijning. Daarnaast krijgt de Burgemeester Bruins Slotsingel richting centrum een extra rechtsafstrook naar de President Kennedylaan. In de tegenovergestelde rijrichting komt er een extra linksafstrook bij. Om dit te kunnen doen, is het nodig de wegen rondom het kruispunt volledig af te sluiten.

Planning

Als de weersomstandigheden goed zijn, gaat dit gebeuren van dinsdag 29 mei 21.00 uur tot en met vrijdag 1 juni 21.00 uur.

Reconstructie

De reconstructie heeft enkele maanden in beslag genomen. Na afronding van de asfalteringswerkzaamheden heeft de President Kennedylaan vanaf de Bruins Slotsingel tot aan de Edelsteensingel 2 x 2 rijstroken. Daarnaast zijn de fietspaden verlegd en geasfalteerd. Deze aanpassingen komen de doorstroming van het verkeer op deze hoofdonsluitingsroute ten goede.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.