Verhoogde rijstrookscheiding én bomen op Raoul Wallenbergplein

Op het Raoul Wallenbergplein worden ter hoogte van de beide afritten naar de Prins Bernhardlaan verhoogde rijstrookscheidingen aangebracht. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het verkeer dat via de rechter rijstrook rijdt, de rotonde met een lagere snelheid verlaat dan autoverkeer dat geheel of gedeeltelijk via de linker rijstrook rijdt. Zo kunnen fietsers en voetgangers straks veiliger oversteken. Ook komen op en rond het plein meer bomen.

Aanleiding verkeersmaatregel

Het Raoul Wallenbergplein heeft twee rijstroken. Het is de bedoeling dat het verkeer via de rechter rijstrook naar een afrit rijdt. Om dit duidelijk te maken aan bestuurders van motorvoertuigen is in april 2010 een dubbele doorgetrokken streep aangebracht ter hoogte van de beide afritten naar de Prins Bernhardlaan. Ook zijn op de linker rijstroken pijlen aangebracht om de rijrichting aan te geven. Uit onderzoek is gebleken dat het verkeer veelvuldig over de doorgetrokken streep rijdt.

Vergroten verkeersveiligheid

Wethouder Kees van Velzen wil de verkeersveligheid vergroten. ‘Zowel de Fietsersbond als de gemeente hebben onderzoek gedaan en komen tot dezelfde conclusies. Het blijkt dat het verkeer dat via de linker rijstrook de rotonde verlaat, harder rijdt dan het verkeer dat via de rechter rijstrook rijdt. Ook is niet altijd duidelijk in welke richting het verkeer rijdt, zeker als geen of laat richting wordt aangegeven. Door het aanbrengen van middengeleiders moeten auto’s wel via de rechter rijstrook de rotonde verlaten en kunnen fietsers en voetgangers straks makkelijker en veiliger oversteken.’

Aanpassingen

Voor de verhoogde rijstrookscheiding is het nodig de op- en afritten en het midden-eiland op enkele punten aan te passen. De werkzaamheden starten op 23 februari en duren ongeveer vier weken. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer alleen van de rechter rijstrook gebruik maken.

Bomen

Gelijktijdig wordt de beplanting van deze rotonde én de rotonde op het Europaplein aangepast, omdat de groenkwaliteit op deze plekken onvoldoende is. Op en rond het Raoul Wallenbergplein komen Hemelbomen in een bed van vaste planten; op het Europaplein komen ratelpopulieren in een cirkel te staan met als onderbeplanting verschillende soorten cornoeljes.

Wethouder Van Velzen vindt het belangrijk dat er bomen worden geplant op plekken waar ruimte voor groei is. ‘Juist dit soort plekken kunnen ‘groene parels’ in de stad worden. Ook voldoen we hiermee aan één van de speerpunten uit het groenbeleid, Alphen bomenstad. Namelijk het ontwikkelen van een kwalitatief en gevarieerd bomenbestand. Gelijktijdig wordt de biodiversiteit verrijkt en het risico op massale uitval door ziekte en plagen sterk beperkt.’

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.