Julianbrug: voorkeur college voor nieuwe brug

De Koningin Julianabrug is aan het einde van haar levensduur. Binnen vijf jaar moet er een nieuwe oeververbinding zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een tunnel of een nieuwe brug. Het is aan de gemeenteraad een keuze te maken. Het college van b. en w. adviseert de gemeenteraad de huidige Koningin Julianabrug te vervangen door een nieuwe brug.

Nieuwe oeververbinding

De noodzakelijke reparaties, de uitgevoerde inspecties en onderzoeken tonen aan dat de Koningin Julianabrug het einde van haar levensduur nadert. Met veelvuldig onderhoud en zeer regelmatige inspecties is de brug voor enkele jaren in stand te houden. De investeringen zijn aanzienlijk, terwijl de levensduur er nauwelijks door wordt verlengd. Daarnaast is het risico op falen van de onderdelen te groot. Dit betekent dat de voorbereidingen voor een nieuwe oeververbinding zo snel mogelijk moeten worden gestart.

Varianten

Ook de nieuwe oeververbinding moet ruimte bieden aan auto- en vrachtverkeer, langzaam verkeer, openbaar vervoer en ruimte bieden aan het scheepvaartverkeer. Er zijn twee varianten mogelijk: een nieuwe brug of een tunnel. Bij de bouw van een nieuwe brug is het mogelijk de functie van de brug aan te passen aan de visie voor de toekomst. Een andere indeling van het brugdek, een hogere brug of een grotere scheepvaartopening behoort tot de mogelijkheden. De bouwtijd bedraagt één jaar en de kosten liggen tussen 16 en 22 miljoen euro. Om de bouw van een tunnel mogelijk te maken, zullen er huizen moeten worden gesloopt. Wel kan de ruimte boven de tunnel eventueel benut worden voor nieuwe bebouwing of dubbel bodemgebruik. De bouwtijd bedraagt ongeveer twee jaar en de kosten liggen tussen de 45 en 70 miljoen euro.

Afweging college

Alles afwegend, geeft het college de voorkeur aan een nieuwe brug. Volgens wethouder Kees van Velzen is het goed mogelijk een veilige en functionele brug te bouwen tegen aanzienlijk lagere kosten dan de bouw van een tunnel. ‘Tel daarbij op dat de bouw van een tunnel veel langer duurt dan de bouw van een brug. Het verkeer zal al die tijd geen gebruik kunnen maken van de huidige brug. Daarbij komt dat een brug goed past in de toekomstige verkeersstructuur in de stad. Een tunnel zal meer verkeer dwars door de stad aantrekken, wat onwenselijk is.’

Vervolg

Afhankelijk van de keuze van de raad, wordt er nader onderzoek gedaan en voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een voorontwerp voor de nieuwe oeververbinding. Daarna volgt de fase van het maken van een definitief ontwerp en de bouw. Uiterlijk over vijf jaar moet de nieuwe oeververbinding in gebruik worden genomen.

Geef een reactie

Recent nieuws

Aankondiging #VRAGENUUR ME (mobiele eenheid) 11.12.2018 14:41 Politie Alphen aan den Rijn

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving 11.12.2018 13:56 Gemeente Alphen

Graffitikunstenaar bij Rijnvicus 11.12.2018 09:41 Gemeente Alphen

Aankondiging #VRAGENUUR 10.12.2018 20:26 Politie Alphen aan den Rijn

Wijkagenten en WijkBoa spreekuur Alphen Noord 10.12.2018 19:41 Politie Alphen aan den Rijn

Fractie stelt vragen over wijkplannen 10.12.2018 17:41 D66 Alphen a/d Rijn

Alphen aan den Rijn – Sloot langs de Hoorn drooggelegd voor rechercheonderzoek 06.12.2018 14:07 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:59 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Fietswrakken ruimen 06.12.2018 09:58 Politie Alphen aan den Rijn

Vragenuurtje met teamchef John 02.12.2018 09:56 Politie Alphen aan den Rijn

Van wie is deze fiets 01.12.2018 18:26 Politie Alphen aan den Rijn

Verkeersonderzoek in Koudekerk aan den Rijn 28.11.2018 14:27 Gemeente Alphen

VRAGENUUR TEAMCHEF JOHN NIEUMEIJER 28.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen – voor mensenhandel’ geopend 28.11.2018 11:26 Gemeente Alphen

Zondag 2 december 2018: Open-deurdienst 26.11.2018 13:26 Sionskerk Alphen

Zondag 11 november 2018: Voorbereiding Heilig Avondmaal 26.11.2018 12:41 Sionskerk Alphen

Maandag 3 december 2018: Koffieochtend Sionskerk! 26.11.2018 11:41 Sionskerk Alphen

Wijkagent spreekuur 25.11.2018 21:00 Politie Alphen aan den Rijn

❗EIGENAAR GEZOCHT❗ 25.11.2018 12:06 Politie Alphen aan den Rijn


Toekomstige evenementen