Behoefteonderzoek cultuurvisie

De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt een nieuwe visie op cultuur. Na bijeenkomsten met cultuurexperts en een intensieve 10 daagse campagne van 9 tot 19 december jl. via social media en de website volgt nu een representatief behoefteonderzoek. Met het oog op de gemeentelijke herindeling wordt het onderzoek uitgevoerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Het behoefteonderzoek wordt door I&O verricht.

In tegenstelling tot de vrijblijvende discussie in de 10 daagse campagne via de website, Twitter, Linkedln en Alphens.nl krijgen de deelnemers nu via een digitale enquête gerichte vragen voorgelegd. In dit representatieve onderzoek wordt dieper ingegaan op de culturele wensen en behoeften van de inwoners. In totaal worden ca. 1200 inwoners uit Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop voor de digitale enquête uitgenodigd. Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag hun mening willen geven, kunnen een enquêteformulier afhalen bij het stadhuis in hun eigen woonplaats. De resultaten van deze enquêteformulieren worden aanvullend in het onderzoek verwerkt.

De gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt alle informatie om te komen tot een nieuwe cultuurvisie. De verwachting is dat deze in de eerste helft van dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de verdere uitwerking van de cultuurvisie zullen gesprekken worden gevoerd met ondernemers, ouderen, jongeren en er zal een themabijeenkomst worden georganiseerd over cultuureducatie.

De resultaten van bijeenkomsten met cultuurexperts en de discussie van de 10 daagse campagne via de website, Linkedln, Twitter en via Alphens.nl zijn op 12 januari 2012 tijdens de informatiemarkt aan de raad gepresenteerd. In 10 dagen tijd zijn 585 tweets verstuurd over cultuur in Alphen. Vele berichten zijn ook weer geretweet, waardoor in korte tijd 45.000 mensen zijn bereikt.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.