Onderzoek naar multifunctionele accommodatie in Zwammerdam

De gemeente gaat samen met verschillende partijen uit Zwammerdam onderzoeken of het mogelijk is om in Zwammerdam een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. In de MFA kunnen organisaties en verenigingen activiteiten organiseren voor alle ‘Dammenaren’, maar is ook plek voor sport en/of onderwijs. In de komende periode onderzoeken de partijen of het haalbaar is om bestaande schoolgebouwen in Zwammerdam aan te passen en een nieuwe gymzaal te bouwen of om een heel nieuw pand neer te zetten.

De afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Belangenvereniging Zwammerdam, Stichting Kinderopvang Alphen, NH kerk, Participe, Scope scholengroep, Sportspectrum en ’t Nut, met elkaar gewerkt aan een plan voor een MFA in Zwammerdam. Daarbij hebben ze gekeken naar geschikte gebouwen, voor wat voor activiteiten de gebouwen gebruikt worden en hoe vaak. Ook is gekeken of het mogelijk is om de link met onderwijs te leggen.

Wethouder Du Chatinier: “Bij het haalbaarheidsonderzoek willen we eerst duidelijk hebben waar behoefte aan is. Wat willen mensen doen in een MFA? Op basis daar van kunnen we bepalen hoeveel ruimte we nodig hebben.” Twee mogelijkheden worden nu verder onderzocht. Bij de eerste variant herontwikkelen we de locatie van de peuterspeelzaal, de brandweerkazerne en het nutsgebouw. Verder kijken we of we op de plek waar de scholen en gymzaal staan een MFA kunnen realiseren. Daarbij passen we de bestaande schoolgebouwen aan, zodat ze geschikt worden voor multifunctioneel gebruik, en realiseren we een nieuwe gymzaal. De tweede variant gaat uit van nieuwbouw. Het onderzoek moet uitwijzen welke variant mogelijk is. “De werkgroep heeft de voorkeur voor de nieuwbouwvariant. Er bestaat dan wellicht ook de mogelijkheid om in combinatie met de MFA nieuwe woningen te bouwen. We hopen dat uit het onderzoek blijkt dat deze variant haalbaar is”

De werkgroep en de gemeente vinden het realiseren van de multifunctionele accommodatie in Zwammerdam van belang omdat het voor de kleine kern belangrijk is om voldoende eigen voorzieningen te hebben. Gijs van Leeuwen van de Belangenvereniging Zwammerdam: “Het realiseren van een MFA is de kern van de onze Dorpsvisie. Ongelofelijk belangrijk voor de leefbaarheid in onze kleine kern. Wij zijn ontzettend blij met de voortdurende steun vanuit het college en verheugen ons voorzichtig op de uitkomst van dit verdere onderzoek dat de basis kan zijn voor de komende 40 jaar.”

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen