Bep van Vliet, voorzitter van de Raad van Commissarissen wonenCentraal, neemt afscheid

Afgelopen vrijdag, 20 januari, nam Bep van Vliet afscheid van wonenCentraal. Zij is acht jaar actief geweest in de Raad van Commissarissen van de Alphense woningcorporatie, waarvan vijf jaar als voorzitter. Ter gelegenheid van haar afscheid organiseerde wonenCentraal een lezing door Coen Teulings, directeur van het Centraal Plan Bureau.

De Raad van Commissarissen van wonenCentraal houdt toezicht op het reilen en zeilen van de corporatie en is sparringpartner en werkgever van de directeur-bestuurder. Deze taken op een goede en professionele wijze vervullen, vraagt om een kritische blik en veel deskundigheid. Van Vliet: “Als toezichthouders kijken wij niet op detailniveau over de schouders van de directeur-bestuurder mee. Aan de hand van de vastgestelde missie, visie en strategie beoordelen wij het meerjarenplan en de begroting. Onze goedkeuring is ook vereist voor besluiten die aanzienlijke investeringen of grote consequenties in zich dragen.”

Geen erebaantje

Als Van Vliet terugkijkt, ziet zij dat het toezicht is verzwaard en de overheidsbemoeienis is toegenomen. “Als antwoord hierop is de Raad van Commissarissen van wonenCentraal vergaand geprofessionaliseerd, met kwaliteit en transparantie als uitgangspunten. Deze kennis en ervaring heb ik via de Vereniging van Toezichthouders overgedragen aan nieuwe commissarissen bij andere woningcorporaties. De tijd dat het commissariaat een erebaantje was, ligt immers mijlenver achter ons.”

Nalatenschap

De governance code bepaalt dat iemand maximaal acht jaar lid mag zijn van een Raad van Commissarissen. Daarom neemt Bep van Vliet nu afscheid. “Natuurlijk ga ik wonenCentraal missen. Mijn hart ligt bij dit werk en ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Mijn erfenis? Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Een goede corporatie is benaderbaar. Wijzigende wet- en regelgeving vraagt steeds meer om een vooruitziende blik en een heldere planningssystematiek. Maak duidelijk waarvoor je gaat, wie je daarbij nodig hebt, welke afspraken je met elkaar maakt en of je die ook daadwerkelijk hebt gerealiseerd. Als dat mijn nalatenschap mag zijn, dan hebben wij veel bereikt in de afgelopen jaren.”

Afscheid

Ter gelegenheid van het afscheid organiseert wonenCentraal een lezing door Coen Teulings, directeur van het Centraal Plan Bureau. Hij houdt een lezing over de eigendomsstructuur van de woningcorporatie. Wie bepaalt wat een corporatie mag en moet doen? Als dat niet helder is, hoe houd je dan goed toezicht? Voor deze lezing is een aantal belanghouders van wonenCentraal uitgenodigd, zoals wethouders en de Huurdersraad.

Nieuwe voorzitter

Chris de Graaf neemt het voorzitterschap over van Bep van Vliet. Chris de Graaf was tot op heden vice-voorzitter. Voor de ontstane vacature wordt een nieuwe commissaris geworven.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.